top of page
Sök

Ta ditt team till nästa nivå

Uppdaterat: 19 feb. 2022


Det är inte ovanligt i en organisation att ledare utvecklas i olika takt. Därför är det hälsosamt att bedöma var ditt team är som lag och som individer. Förutom affärsrelaterade aspekter, intäkter, marknadsandel, resultat som VD eller VP bör en viktigt fråga att adressera vara välbefinnandet för dina första linjens chefer. När dina första linjens chefer utvecklas i den takt var och en önskar och föreställer sig kommer de att kunna bidra till laget så att laget har bästa möjliga grund för att ta sig till nästa nivå.


Med andra ord kommer ditt team bara att kunna prestera på sitt bästa så länge alla i laget använder sin potential. Så om du känner att ditt team inte presterar på de nivåer du föreställer dig kan det vara dags att investera i ledarutveckling.


Vissa företag utvecklar interna ledarskapsprogram. Dessa är en bra början för att ge ledare några verktyg och skapa medvetenhet. Min erfarenhet från över 20 års arbete med utveckling av ledare och verksamheter är att du får bäst effekt och ROI när dina ledare får uppleva 1-mot-1 coachning.


Hur?


Coaching innebär att låsa upp en persons möjligheter att maximera sin prestation. Det innebär att uppmuntra och stödja en person att utveckla sitt eget sätt att tänka, vara och lära samt att utveckla attityder för att nå företags-, team- och personliga mål.


Coachingsessioner guidade av en extern coach kommer att ge deltagaren ett forum för att utveckla insikter om hennes/hans ledarskapsförmåga och identifiera konkreta åtgärder för att förbättra dessa färdigheter för att utvecklas på personlig basis, öka effektiviteten och uppnå identifierade mål under och efter ledarskapscoachningsprogrammet.


Det första steget för att utvärdera ditt team skulle vara en individuell bedömninganalys av ledarna. Lär dig mer om Brighter Leaders Ledarskapsanalyser.63 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page