top of page
Meeting

High-Performance Coachning

Lär dig coacha och leda underpresterande medarbetare.

01

GRUND

Vi börjar med en diagnos (första mötena).

02

GENOMFÖRANDE

Vi gör ett recept för de första månaderna. Normalt kommer du att se dragkraft inom några veckor.

03

OPTIMERING

Halvvägs gör vi en utvärdering och ser framstegen och om det finns några ytterligare mål att lägga till.

04

ACCELERATION

Vi accelererar och bygger upp snabbt. Hur lång tid det tar beror på olika variabler.

Proprietary System for Leadership Growth Acceleration.png

Individuell Coachning

Job Interview_edited.jpg

Chefscoaching

Låt varje chef prestera på topp.

In Meeting_edited_edited.jpg

Individuella Ledarskapsprogram

Ta ledarskapet till nästa nivå.

Individuell Coachning

Team Coachning

Business Meeting_edited_edited_edited.jp

Coaching av Ledningsgrupper

Nå önskade resultat snabbare och enklare.

Meeting Handshake_edited_edited_edited.j

Grupp Ledarskapsprogram

Leadership growth acceleration

Team Coaching

Workshops

Lecture Room_edited_edited.jpg

Workshops och Pep-Talks

Välj från en mängd olika ämnen för att öka prestationen.

Workshops
Business Presentation

KPI-UTVECKLING I VÅRAHIGH-PERFORMANCE PROGRAM

NPS förbättring 40%-80%

Ökning i försäljning 10% och 30%

Arbetslag som gick från pseudo-team till högpresterande team

Förbättring av kommunikationsförmåga med upp till 40 %

Ledarskapsförbättring med upp till 35 %

Utveckling av emotionell intelligens i 8 av de 9 uppmätta punkter

Planeringskompetensförbättring 35 %

Förbättring av delegeringsförmåga med 30 %

Ökad balans mellan arbete och privatliv med 40 %

ROI under programmets gång

KPI
bottom of page