top of page
Meeting

HIGH-PERFORMANCE COACHNING

Lär dig coacha och leda underpresterande medarbetare.

01

GRUND

Vi börjar med en diagnos (första mötena).

02

GENOMFÖRANDE

Vi gör ett recept för de första månaderna. Normalt kommer du att se dragkraft inom några veckor.

03

OPTIMERING

Halvvägs gör vi en utvärdering och ser framstegen och om det finns några ytterligare mål att lägga till.

04

ACCELERATION

Vi accelererar och bygger upp snabbt. Hur lång tid det tar beror på olika variabler.

Proprietary System for Leadership Growth Acceleration
Individuell Coachning

Individuell Coachning

Job Interview

Lås upp topprestanda för chefer

Utveckla ledare som driver resultat och inspirerar till tillväxt

In Meeting

Höj din ledarskapsimpact

Personlig coaching för tillväxt och transformation

Team Coachning

Business Meeting

Högpresterande teamsamordning

Utforma strategier, samarbeta, överträffa förväntningarna

Meeting Handshake

Accelerator för teamets prestationer

Främja samarbete, ansvarstagande och resultat

Team Coaching

Workshops

Lecture Room

Tänd gnistan för teamets prestation

Välj bland våra dynamiska workshops och föreläsningar

Workshops
Business Presentation

KPI-UTVECKLING I VÅRAHIGH-PERFORMANCE PROGRAM

NPS förbättring 40%-80%

Ökning i försäljning 10% och 30%

Arbetslag som gick från pseudo-team till högpresterande team

Förbättring av kommunikationsförmåga med upp till 40 %

Ledarskapsförbättring med upp till 35 %

Utveckling av emotionell intelligens i 8 av de 9 uppmätta punkter

Planeringskompetensförbättring 35 %

Förbättring av delegeringsförmåga med 30 %

Ökad balans mellan arbete och privatliv med 40 %

ROI under programmets gång

KPI
bottom of page