top of page
Sök

5 ways to be a more impactful leader

Uppdaterat: 20 maj 2021Din inverkan som ledare beror på dig, på din förmåga att definiera din roll och växa och utvecklas i den. Här kommer fem konkreta aspekter att tänka på:


Mål: i vissa organisationer är målen mycket tydliga. Om detta är så för dig kan din utmaning vara att hålla ditt team fokuserat och motiverat mot dessa mål.

I mer komplexa matrisorganisationer kan mål från olika parter ibland till och med vara motstridiga. I det här fallet kan det vara så att du och ditt team behöver diskutera och bestämma hur ni vill hantera dessa motsägelser så att teamet inte spenderar energi på fel saker och tappar sin energi och drivkraft.


Delegera: den bästa ledaren är den vars team kan arbeta utan. Du delegerar till dina team-medlemmar beroende på intresseområden och kompetenser. Samtidigt skapar du de bästa organisatoriska förutsättningarna för ditt team att göra sitt arbete.


Vara öppen och visa dig sårbar: att visa styrka är i vissa affärskulturer ett positivt drag. Att vara öppen och visa en del av din sårbarhet på ett genuint sätt gör att du kommer längre med ditt team även i sådana kulturer. Vi är alla människor före ledare.


Flexibilitet och fasthet: att vara anpassningsbar till situationer och individer samtidigt som du är sann gentemot dina värderingar. Ju tydligare du är med ditt team om dina värderingar desto lättare blir det att stå starkt när tuffa beslut måste tas, så att de inte ser dig som hård och oflexibel utan som sann och äkta.


Självutvärdering och utvärdering från ditt team: att gå tillbaka, reflektera och ställa dig själv några kraft frågor som "vad är jag stolt över i mitt ledarskap?", "Vad skulle jag vilja förbättra?" hjälper dig komma längre för varje gång. Att be om feedback från ditt team om konkreta situationer hjälper dig att bättre förstå dem och dig själv.


Vill du bedöma effekten av ditt ledarskap? Läs mer här.39 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page