top of page
Sök

Ta fram din självmedvetenhet i sommar: En guide för dig som chef om hur du upptäcker denna gåva

Uppdaterat: 7 juli 2023


Semester ger ofta glädje, glädje och en välbehövlig paus från styrelserummets påfrestningar. Men mitt i den festliga andan finns det en potent möjlighet som chefer ofta missar – att utnyttja kraften i självmedvetenhet. Vetenskapligt uppbackad av neurovetenskap, visar sig självmedvetenhet vara en förändrande färdighet för framgångsrikt ledarskap.

Kraften i självmedvetenhet: ett neurovetenskapligt perspektiv

Självkännedom är inte ett må-bra-koncept som slängs runt i självhjälpsböcker. Det är en kognitiv förmåga som är förankrad i vår hjärnas biologi. Den prefrontala cortexen, ofta kallad "hjärnans vd", är ansvarig för detta introspektiva medvetande. Nyligen genomförda studier inom neurovetenskap visar att ökad aktivitet i den prefrontala cortex direkt korrelerar med ökad självmedvetenhet.


Forskning har också visat att självmedvetna chefer leder mer effektivt, löser problem mer kreativt och främjar en hälsosammare arbetsplatskultur. Genom att förstå sig själva bättre kan de förstå andra bättre, vilket gör dem mer medkännande och effektiva ledare.


Navigera i Tinsel: Självkännedomsutmaningen under semestern

Semester kan vara en tumultartad tid, med känslor som går höga och personliga och professionella förpliktelser sammanstrålar. Det är en tid då vår kognitiva och emotionella självmedvetenhet kan vara både mest utmanad och mest fördelaktig. Avbrottet från vardagliga arbetsmönster ger också en möjlighet till djup introspektion, vilket ger den tystnad som behövs för att undersöka ens styrkor, svagheter, motivationer och känslor.


Självkännedomsövningar för chefen

1. Daglig reflektion: Ta 10-15 minuter varje dag under semesterperioden för att reflektera över dina känslor, handlingar, motivationer och deras resultat. Neurovetenskap tyder på att att öva detta regelbundet kan hjälpa till att stärka de nervbanor som är förknippade med självmedvetenhet.


2. Mindfulness och meditation: Övningar som mindfulness och meditation har visat sig öka tätheten av grå substans i den prefrontala cortex, vilket ökar självmedvetenheten. Det finns gott om guidade meditationsresurser tillgängliga, vilket gör det till en lönsam övning även efter semestern.


3. Journalföring: Att skriva ner dina tankar, känslor och upplevelser kan ge en tydligare förståelse för ditt inre tillstånd. Neurologiskt kan detta hjälpa till att förbättra minnet, känslomässig frigörelse och främja metakognitivt tänkande, en avgörande aspekt av självmedvetenhet.


4. Återkopplingsförfrågan: Nå ut till betrodda personer och be om feedback. Detta kan ge dig ett externt perspektiv på dina handlingar och beteenden, vilket hjälper dig att bli mer medveten om din påverkan på andra.


5. Självfrågor: Ställ dig själv regelbundet frågor som "Vad känner jag?", "Varför reagerar jag på det här sättet?" eller "Vad motiverar mig?" Dessa frågor stimulerar introspektivt tänkande och kan avslöja omedvetna mönster eller fördomar.


Ringeffekten av självmedvetet ledarskap

Genom att odla självmedvetenhet bidrar du inte bara till din egen personliga utveckling, utan också till din organisations framgång. En självmedveten ledare främjar öppen kommunikation, uppmuntrar feedback och anpassar sig till sitt teams behov, vilket allt leder till högre medarbetartillfredsställelse, motivation och produktivitet.


Här är två exempel på hur självkännedom kan förändra ditt sätt att leda:

Känslomässig reglering – Som ledare kan ditt svar på en kris sätta tonen för hela din organisation. Att vara medveten om ditt känslomässiga tillstånd hjälper dig att reglera dina reaktioner. Istället för att reagera med panik eller ilska, låter självkännedom dig förbli sammansatt, medveten och lösningsorienterad, vilket främjar en mer stabil och positiv arbetsmiljö.


Förbättrat beslutsfattande - Varje chef känner till trycket av att fatta beslut med hög insats. Självmedvetenhet kan belysa de omedvetna fördomar som kan påverka dina beslutsprocesser. Genom att erkänna dessa fördomar kan du göra mer rationella och objektiva val som ligger i linje med din organisations bästa intressen.


Spara upp de kommande månaderna med självkännedom

Överväg att göra självmedvetenhet till en viktig del av dina beslut. Genom att förstå och erkänna dina känslor, beteenden, motivationer och påverkan på andra kommer du att gå in i de kommande månaderna med en starkare självkänsla och en djupare förmåga till effektivt ledarskap.


Luta dig in i de neurovetenskapliga rön och övningar som delas här och låt denna semestertid vara en språngbräda för en mer självmedveten, och följaktligen, mer framgångsrika månader framåt.


När allt kommer omkring, med den antika grekiske filosofen Sokrates ord, "Att känna dig själv är början på visdom." I samband med modernt ledarskap är att lära känna sig själv verkligen början på ett effektivt, effektfullt ledarskap.


Självkännedom: Din dolda semesterpresent

Medan semestern ger ett välbehövligt andrum, kan de också fungera som en katalysator för självkännedom och personlig tillväxt. Omfamna denna tid som en möjlighet att förstå dig själv bättre och i förlängningen leda mer effektivt. Packa upp gåvan av självkännedom denna semestertid och ta ett kraftfullt steg mot ett mer medvetet ledarskap.


I sin bok From Suffering to Surfing, How success leaders make the leap, ger Brighter Leaders VD, Lizzie Claesson, ett DIY-reflektionsprogram för chefer och medarbetare som vill utveckla sitt personliga ledarskap. I mycket korta avsnitt är den här handboken laddad med enkla praktiska övningar som inte tar mycket tid men som har stor inverkan. Ta en titt in i boken!

55 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page