top of page
Sök

Koppla bort för att leda: varför avkoppling är viktigt för chefer på C-nivå och hur man gör det rätt

Uppdaterat: 27 juli 2023


En mängd bevis från olika sektorer har upprepade gånger betonat betydelsen av fritid för alla, från fabriksarbetare till chefer på C-nivå. Det är dock viktigt att notera att det inte räcker att bara ha ledig tid. Det som räknas är hur den tiden spenderas. Som ledare är avkoppling under din fritid avgörande för din totala produktivitet och effektivitet.


Neurovetenskapen bakom avkoppling

Nya fynd inom neurovetenskap visar att hjärnan inte helt "stänger av" under perioder av avslappning. Snarare växlar den läge. När vi kopplar av går vi från fokuserat, målinriktat tänkande, som styrs av Central Executive Network, till ett mer avslappnat och diffust tänkande som styrs av Default Mode Network.


Detta standardlägesnätverk, som en gång troddes representera ett tillstånd av kognitiv tomgång, är nu känt för att vara mycket aktivt under viloperioder. Det är under dessa tider som våra hjärnor engagerar sig i betydande kognitiva processer som minneskonsolidering, självreflektion, fantasi och framtidsplanering. Sådana processer är viktiga för chefer på C-nivå för introspektion, strategisk planering och innovation.


Ledarskapskanten

Ur ett ledarskapsperspektiv erbjuder avkoppling av kablar avsevärda fördelar. Genom att koppla ur kan du ta ett steg tillbaka, omvärdera situationer mer holistiskt och återgå till arbetet med nya insikter. Ledare som regelbundet kopplar upp sig är mer benägna att upptäcka trender och möjligheter, komma på nya lösningar och inspirera sina team med en tydlig, framåtblickande vision.


Att föregå med gott exempel och främja en hälsosam balans mellan arbete och privatliv kan dessutom ha en ringverkan på resten av organisationen och främja en kultur av välbefinnande och hållbarhet. Genom att prioritera avkoppling ökar du inte bara din produktivitet utan skapar också ett kraftfullt prejudikat för ditt team att följa.


Enkla, effektfulla övningar att koppla av

Nedan finns några strategier för att effektivt koppla bort kablar, oavsett hur mycket eller lite tid du har till ditt förfogande.


Digital Detox: Ange vissa tider på dygnet när du avstår från att använda elektroniska enheter. Detta kan vara den första timmen efter att du vaknat, den sista timmen innan du somnar eller under måltider. Med tiden kan dessa perioder av frånkoppling ha en djupgående inverkan på ditt mentala välbefinnande och klarhet i tankar.


Mindfulness och meditation: Att införliva mindfulness-tekniker, såsom fokuserad andning eller meditation, i din dagliga rutin kan hjälpa dig att byta från Central Executive Network till Standard Mode Network, vilket underlättar hjärnans återställande processer. Bara 10 minuter om dagen kan åstadkomma märkbara förändringar i dina stressnivåer och kognitiva kapacitet.


Naturvandringar: Tid tillbringad i naturen har visat sig öka standardlägesnätverket, uppmuntra till reflektion och främja kreativitet. En regelbunden promenad i parken eller till och med enstaka vandringsturer kan ge ovärderliga fördelar.


Reflektionsjournalföring: Att ta lite tid varje dag för att skriva ner dina tankar, idéer och reflektioner kan vara extremt fördelaktigt. Detta kan hjälpa dig att få perspektiv, lösa komplexa problem och fatta mer strategiska beslut.


Att koppla bort ska inte ses som en lyx, utan snarare en nödvändighet för varje chef på C-nivå. Genom att anamma vanan att koppla bort och avsätta tid för vilsamma aktiviteter, kan ledare stärka sina kognitiva förmågor, främja en hälsosammare arbetskultur och förbättra sin övergripande ledarskapseffektivitet. Hur kontraintuitivt det än kan verka, ibland är det bästa sättet att ligga före att pausa och varva ner.


I sin senaste bok, delar Brighter Leaders VD Lizzie Claesson några praktiska övningar för att engagera sig och koppla av under semester och fritid.


45 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page