top of page
Sök

Koppla från arbetet: ett neurovetenskapligt perspektiv på utbrändhet


A overworked business woman feeling stressed and a happy business woman feeling stress free and balanced

När gränserna mellan arbete och fritid fortsätter att suddas ut i vårt snabba, teknikdrivna samhälle, verkar det som om "alltid-tillgänglig"-kulturen har blivit standardinställningen för företagsledare.


För många ledare är konceptet att "koppla bort" från jobbet lika främmande som det är utmanande. De neurovetenskapliga orsakerna bakom detta fenomen ger ett övertygande argument för varför balans inte bara är att föredra, den är avgörande för topprestanda.


Neurovetenskapen bakom ”Alltid-tillgänglig"-kulturen

Våra hjärnor är designade för att svara på belöningar, och för den drivna företagsledaren kommer dessa belöningar ofta i form av prestationer, erkännande och framsteg. Detta svar drivs av hjärnans belöningskretsar, som främst involverar signalsubstansen dopamin. Varje gång vi slutför en uppgift eller lyckas med en utmaning frigörs dopamin, vilket skapar en känsla av njutning och tillfredsställelse.


Denna belöningskrets är så kraftfull att den kan pressa oss att arbeta hårdare, längre och ofta över våra gränser. Det är därför det kan kännas så tillfredsställande att kolla e-postmeddelanden utanför arbetstider, ta ett möte till eller lägga ner extra tid på ett projekt. Tyvärr kan denna hårda kabeldragning leda till en ond cirkel av överansträngning, eftersom våra hjärnor ständigt söker nästa ”dopamin-kick" från prestation.


Nackdelen med att alltid vara tillgänglig

Även om enstaka tillfällen av övertidsarbete kan leda till kortsiktiga vinster, tyder neurovetenskap på att långvariga perioder av överarbete kan ha allvarliga negativa effekter.


En av de mest skadliga är kognitiv överbelastning. När vi ständigt bombarderas med information och uppgifter, blir vår hjärnas prefrontala cortex – det område som ansvarar för exekutiva funktioner som beslutsfattande, problemlösning och självkontroll – överbelastad. Detta kan leda till minskad produktivitet, dåligt beslutsfattande och ökad mottaglighet för stress och utbrändhet.


Dessutom påverkar överarbete kvaliteten på vår vila. Våra hjärnor behöver driftstopp för att bearbeta och konsolidera information, underhålla minnet och förbereda sig för nästa dags utmaningar. Men att alltid vara tillgänglig avbryter denna viktiga process.


Följaktligen kan ledare som misslyckas med att koppla ur finna att deras kreativa tänkande, problemlösningsförmåga och övergripande kognitiva funktion äventyras.


Sömnbrist är en annan negativ effekt av att inte kunna koppla ur. Tillräcklig sömn är avgörande för kognitiva funktioner som minneskonsolidering, känslomässig reglering och upprätthållande av hjärnans hälsa genom att rensa ut gifter.


Att kroniskt minska sömnen kan leda till nedsatt fokus, minskad emotionell intelligens och långsiktiga hälsokonsekvenser, inklusive hjärt-kärlsjukdomar och kognitiv försämring.


Hur man kopplar ur

Det är tydligt från ett neurovetenskapligt perspektiv att "alltid-tillgänglig"-kulturen inte är hållbar eller hälsosam för chefer. Att balansera arbete och fritid är avgörande för att bibehålla kognitiv hälsa och optimal prestation.


Att implementera gränser och avsätta tid för vila och fritid kan hjälpa till att bryta överansträngningscykeln. Oavsett om det handlar om att ta regelbundna digitala detoxer, träna mindfulness, umgås med nära och kära eller njuta av hobbyer, är det viktigt att ge hjärnan den stilleståndstid den behöver för att ladda och underhålla sina funktioner.


Genom att förstå neurovetenskapen bakom kampen för att koppla bort kan företagsledare bättre hantera sina arbetsvanor, skydda sin kognitiva hälsa och i slutändan bli mer effektiva och hållbara ledare.


Det handlar trots allt inte om att arbeta hårdare – det handlar om att arbeta smartare, och neurovetenskap visar att det ibland innebär att veta när man ska stänga av.


Att koppla bort från jobbet handlar inte bara om att stänga av dina enheter, det innebär en medveten ansträngning att mentalt och känslomässigt koppla av från arbetsrelaterade aktiviteter också.


Här är några praktiska tips som hjälper dig att uppnå detta:


Sätt tydliga gränser: Låt dina kollegor veta din tillgänglighet och håll dig till den. Du kan till exempel fastställa en regel om att du inte ska kolla e-postmeddelanden efter en viss tid på kvällen eller på helgerna.


Använd teknik på ett klokt sätt: Använd appar och inställningar för att begränsa aviseringar när du är ledig. Många enheter och appar har nu "Stör ej" eller liknande funktioner.


Träna regelbundet: Fysisk aktivitet kan hjälpa dig att koppla av från jobbet samtidigt som du förbättrar ditt humör och minskar stress. Detta kan vara allt från ett intensivt träningspass till en lugn promenad.


Meditera: Mindfulness-meditation kan hjälpa dig att flytta ditt fokus bort från arbetet och lindra stress. Försök att börja med bara några minuter om dagen och öka varaktigheten gradvis.


Engagera dig i en hobby: Oavsett om det är att måla, arbeta i trädgården, laga mat, spela ett instrument eller läsa, kan spendera tid på aktiviteter du älskar hjälpa dig att ta dig bort från jobbet.


Tillbringa kvalitetstid med nära och kära: Att delta i aktiviteter med familj och vänner kan tjäna som en underbar distraktion från arbetsrelaterade tankar och uppgifter.


Ta semester: Se till att ta ledigt regelbundet för att ladda, och när du gör det, motstå lusten att checka in med jobbet. Om det behövs, delegera uppgifter så att du verkligen kan koppla av.


Journal: Att skriva ner dina tankar och känslor kan vara ett terapeutiskt sätt att släppa arbetsdagens stressfaktorer.


Digital Detox: Ange specifika tidsperioder där du helt undviker elektroniska enheter. Detta kan vara under middagen, sista timmen innan sänggåendet, eller till och med en hel dag på helgen.


Hälsosam sömnrutin: Gör sömn till en prioritet. Upprätta ett regelbundet sömnschema, skapa en avkopplande läggdagsrutin och gör din sömnmiljö gynnsam för kvalitetsvila.


Kom ihåg att målet med att koppla bort är att ge din hjärna en paus från arbetets konstanta kognitiva krav. Det är inte alltid lätt, men genom att införliva dessa strategier i din rutin kommer du att ta ett betydande steg mot bättre balans mellan arbete och privatliv och övergripande välbefinnande.


Executive ledarskapscoachning

Ledarskapscoachning kan vara en kraftfull resurs för att hjälpa chefer att effektivt navigera i utmaningarna på den moderna arbetsplatsen, inklusive frågan om balans mellan arbete och privatliv.


Här är några sätt som en Brighter Leaders-coach kan hjälpa dig:


Personliga strategier: hjälp med att utforma personliga strategier som passar en verkställande ledares individuella stil och sammanhang. Detta kan sträcka sig från att sätta effektiva arbetsgränser till att hantera tid, delegera uppgifter eller utöva ett medvetet ledarskap.


Objektivt perspektiv: Erbjud ett externt, opartiskt perspektiv som kan hjälpa dig att få nya insikter om dina beteenden, attityder och arbetsmönster. Samt hjälpa dig att identifiera destruktiva vanor som du kanske inte är medveten om, såsom överengagemang för arbetet eller svårigheter att släppa taget.


Ansvarsskyldighet: tillhandahåller ett element av ansvarighet som kan vara avgörande när man försöker ändra invanda vanor. De kan se till att chefen följer handlingsplaner och strategier som utvecklats under coachningssessioner.


Stresshanteringstekniker: introducerar dig för stresshanteringstekniker som mindfulness, meditation och kognitiva beteendetekniker. Utforma också en personlig wellnessplan, med tonvikt på element som träning, näring och sömn.


Bygga motståndskraft: arbeta med dig för att bygga emotionell motståndskraft, hjälpa dig att hantera stress och återhämta dig från motgångar mer effektivt. Detta är nyckeln till att förebygga utbrändhet och upprätthålla den allmänna mentala hälsan.


Förbättrad kommunikation: hjälper dig att kommunicera mer effektivt med ditt team, förbättra delegering, feedback och övergripande teamdynamik. Detta kan leda till en mer jämnt fördelad arbetsbelastning, vilket kan hjälpa till att uppnå en bättre balans mellan arbete och privatliv.


Rollförtydligande: hjälp med att klargöra din roll och ditt ansvar, vilket kan förhindra överansträngning på grund av oklara förväntningar eller överskridande av gränser.

Färdighetsutveckling: hjälp till att utveckla avgörande färdigheter som emotionell intelligens, strategiskt tänkande och beslutsfattande. Dessa färdigheter kan öka produktiviteten under arbetstid, vilket minskar behovet av övertid.


Uppgradera ditt tänkesätt

Kraften i ett tankesättsskifte kan inte överskattas, särskilt i ett ledarskapssammanhang. Mindset omfattar de attityder, övertygelser och förväntningar vi har om oss själva och världen. En Brighter Leaders verkställande ledarskapscoach kan verkligen vägleda dig att uppgradera ditt tänkesätt, främja motståndskraft, balans och ett hållbart arbetssätt.


Här är hur:


Growth Mindset: genom att uppmuntra dig att utveckla ett tillväxttänkesätt, en term som myntats av psykologen Carol Dweck. Detta innebär att se utmaningar som möjligheter att lära och växa, snarare än som hot. Med detta tänkesätt är misslyckande eller bakslag inte en indikation på personlig otillräcklighet, utan en språngbräda till framtida framgång. Detta tillvägagångssätt kan minska stress och öka motståndskraften, vilket gör det lättare att hantera kraven från ledarroller utan att bli överväldigad.


Medvetet ledarskap: främja ett mindfulness-tänk, uppmuntra dig att vara närvarande och vara fullt engagerad i din nuvarande aktivitet, snarare än att oroa dig för arbetet under din fritid. Medvetna ledare är mer effektiva, mindre stressade och bättre kapabla att koppla ur jobbet.


Självmedkänsla: hjälpa dig att utveckla ett tänkesätt av självmedkänsla, vilket innebär att vara snäll mot dig själv, särskilt under utmanande tider. Ledare som utövar självmedkänsla tenderar att ha lägre nivåer av stress och utbrändhet, och de är mer benägna att söka balans i sina liv.


Gränssättning: guidar dig mot ett tankesätt där att sätta och upprätthålla gränser ses som en styrka, inte en svaghet. Denna förändring är avgörande för att ledare ska skydda sin tid och säkerställa att de kan koppla ur effektivt.


Värdeorienterat tänkesätt: genom att hjälpa ledare att klargöra dina värderingar kan en Brighter Leaders chefscoach stödja en förändring mot ett värderingsorienterat tänkesätt. Detta innebär att fatta beslut och strukturera din tid baserat på vad som verkligen är viktigt för dig, såsom hälsa, relationer och personlig tillväxt, snarare än bara professionella prestationer.


Sustainable Performance Mindset: främja en övergång från ett kortsiktigt, utbrändhetsperspektiv till ett hållbart prestationstänkande. Detta innebär att inse att vila, återhämtning och balans inte är hinder för framgång, utan väsentliga delar av det.


Genom dessa tankesättskiften kan en chefscoach hjälpa ledare att navigera i utmaningarna i "alltid-tillgänglig"-kulturen och främja hälsosammare, mer balanserade och i slutändan mer effektiva ledarskapsmetoder.


Genom att ge stöd, insikter och verktyg kan en chefscoach i hög grad hjälpa till på resan för att uppnå balans mellan arbete och privatliv och undvika fallgroparna i "alltid-tillgänglig"-kulturen.


Om du också är engagerad i en positiv förändring, boka ett 15-minuters utforskande samtal här och ta reda på vad aspekter i ditt personliga ledarskap kan hjälpa dig att leva ett friskare och lyckligare liv.

75 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page