top of page
Sök

#TheReflectionChallenge

Uppdaterat: 15 apr. 2021


Reflektion är en nyckel ledarskapsfärdighet som kräver en medveten ansträngning. Ju mer du tränar det desto lättare blir det. I grund och botten hjälper det dig att lära av erfarenhet.

Fördelarna med regelbunden reflektion är många:

 • Utvecklar kreativt tänkande

 • Ökar självmedvetenheten

 • Skapar ett utrymme mellan stimuli och reaktion som hjälper dig att välja bättre dina reaktioner på händelser

 • Ökar din emotionella intelligens

 • Ökar din förståelse för situationer och människor

 • Får dig i kontakt med dina djupare tankar och känslor

 • Är en bra kompass för att gå mot den riktning du vill ha

 • Ökar ditt välbefinnande och de omkring dig

 • Ger dig personlig och professionell tillväxt

 • Skapar goda relationer

 • Ökar problemlösningsförmågan

Det finns många viktiga ledaregenskaper. Kontakta oss för att veta mer om Brighter Leaders ledarskapsbedömning som kan öka din personliga och professionella utveckling.

97 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page