top of page
Sök

Kraftfulla effekter dina val har på dina vanor

Uppdaterat: 31 aug. 2022Du står inför val varje dag. Vissa val är obetydliga, som vad du äter till frukost eller om du ens äter någon frukost alls ... Eller?


#1 Kraftfull effekt: det finns inget beslut som är ett obetydligt beslut.

Även obetydliga beslut som upprepas under en längre tid kommer att ha en kraftfull effekt i ditt liv. Det är den sammansatta effekten. Att börja dagen med en positiv tanke istället för oroande tanke hjälper dig att börja dagen som bäst.


Om du fortsätter att lägga till "obetydliga" beslut som tjänar dig mot dina mål och drömmar så kommer du att i slutet av dagen gå och lägga dig med en känsla av tillfredsställelse och lycka. Tänk dig detta alla dagar i veckan, varje vecka i månaden... ni fattar.


#2 Kraftfull effekt: dina val påverkar dina vanor.

Man får vad man upprepar. Om du inte kan komma förbi en frustration på jobbet blir du med största sannolikhet expert på att vara frustrerad. Det vi tränar på blir vi bra på, ännu mer blir vi experter.


#3 Kraftfull effekt: att inte ta vissa val kommer att påverka din långsiktiga lycka negativt. Ibland gör du rätt val för dig, som kommer att kräva mod, ta dig ut ur din bekväma zon och övervinna dina rädslor. Ibland är det svårt att välja det du vet är rätt för dig på kort sikt men mycket givande på lång sikt. Att skjuta upp har en förödande effekt.


På Brighter Leaders coachar vi ledare att fatta medvetna beslut. Låt oss ha ett kort samtal där du kan utmanas om vilka effekter dina beslut har på din långsiktiga lycka och uppfyllandet av dina mål och drömmar.


27 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page