top of page
Sök

Nyckeln till att förändra ditt liv


Har du någonsin testat att ha ena foten i gaspedalen medan du har den andra på bromsen?

Det är precis vad som händer ofta med din hjärna. Din medvetna hjärna önskar något som din undermedvetna hjärna upplever som hotfullt.


Eftersom din undermedvetna hjärnas primära funktion är att hålla dig säker och arbeta så effektivt som möjligt, kommer allt som utmanar detta status quo, alla förändringar först att behandlas av din undermedvetna hjärna som en risk. Så medan din rationella medvetna hjärna vill trycka på gaspedalen kommer din undermedvetna hjärna att slå i bromsen.


Så hur kommer du förbi detta? Det första steget är att ta reda på om dessa två olika nätverk i din hjärna är i koherens eller dissonans.


Några signaler om att du har neural dissonans är:

 • humörsvängningar

 • oro och stress

 • ursäkter

 • rädsla

 • ångest

 • självtvivel

Tvärtom, om du har neural koherens kommer du att identifiera det genom något av följande:

 • känner dig bekväm, tydlig och fokuserad

 • ökad lycka

 • välbefinnande

 • topprestation

 • ökat självförtroende

 • minskad stress


Att vara i dissonans tar mycket energi och är egentligen ganska utmattande. Att arbeta hårdare kommer inte att lösa det. det handlar om att arbeta smartare och träna din hjärna till nya mönster som är i linje med din nya självbild och de stora mål och drömmar du vill uppnå.


På Brighter Leaders använder vi QLT™, ett verktyg för att hjälpa dig gå från dissonans till koherens. Kontakta oss för att lära dig hur vi kan hjälpa dig med en steg-för-steg-process som tar dig dit snabbare och enklare.

31 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page