top of page
Sök

Det Kostsamma Förbiseendet av Underpresterande Anställda

Uppdaterat: 29 apr.
Nå framgång genom ditt teams "Inner game".


Det mentala tillståndet och förhållningssätt gentemot sina inre tankar och mindset. Det involverar aspekter som självmedvetenhet, självförtroende, fokus och motståndskraft.


Som ledare, oavsett om du är VD, HR-proffs eller chef på C-nivå, vet du hur det är: ditt företag är bara lika bra som ditt team.


Men bortom färdigheter och strategier finns det något djupare på spel – det inre mindsetet (inner game)


Det här handlar om tänkesätt, motståndskraft och känslomässigt smart, och låt mig berätta för dig, det är ofta den saknade biten i pusslet med toppprestanda.


Vi kommer att undersöka konsekvenserna av denna tillsyn och ge perspektiv på varför investeringar i dina anställdas inre tillväxt är avgörande för din organisations långsiktiga framgång.


Låt oss börja med att fråga oss själva... När kände du senast att ditt team var fullt engagerat, och vilka faktorer bidrog till den känslan?Vad händer när vi ignorerar vårat "inner game"?


Moralen tar skada: Har du någonsin sett vad som händer när stress och utbrändhet inte är under kontroll? Det är ingen härlig upplevelse. Moralen sjunker och den där dystra stämningen kan spridas genom ditt team snabbare än dåliga nyheter.


Människor börjar gå ut genom dörren: Om du ignorerar den mänskliga sidan av ditt team, kan du komma på dig själv med att gå miste om några av dina bästa talanger i företaget. Det handlar inte bara om att känna sig undervärderad – det handlar om att inte känna sig stöttad.


Tillväxt stannar upp: När folk inte känner sig till 100 % är de inte precis i en position att tänja på gränser eller tänka utanför ramarna. Det betyder att hela ditt företag kan gå miste om några gyllene möjligheter.


Förändring blir ett monster: Utan starka känslomässiga grunder kan även små förändringar verka som oöverstigliga utmaningar. Innovation? Finns inte med på kartan.
Läs våra andra relaterade artiklarFöreställ dig att ditt team har sin fulla potential. Hur ser det ut och hur skiljer det sig från idag?Om du kunde eliminera en vanlig orsak till stress på din arbetsplats, vad skulle det vara och varför?


Real-Life Case

Kunden var ett medelstort mjukvaruutvecklingsföretag som stod inför betydande utmaningar med förseningar i projektleveranser och låga poäng för medarbetarengagemang.


Deras team kämpade med koordinering, missade deadlines var frekventa och moralen var låg, vilket bidrog till en högre omsättningshastighet.Bedömning

Inledande utvärderingar visade att även om den tekniska kompetensen var stark, fanns det en betydande klyfta i prestationstänkande och ledarskapsförmåga bland teamledare och anställda.


Företagets kultur saknade fokus på personlig utveckling och högpresterande tankesätt, vilket bidrog till den övergripande underprestationen.


Interventionsstrategi

För att förvandla företaget mot en högpresterande kultur, implementerade vi en strategi centrerad kring coaching och tankesättsutveckling som bestod av flera nyckelkomponenter som var skräddarsydda för att ta itu med de identifierade problemen:


Ledarskapscoaching: Vi började med 1-och-1 möten för mellanchefer, med fokus på effektiv kommunikation, konfliktlösning och teammotivationstekniker.


Detta hjälpte chefer att bättre stödja och leda sina team, vilket främjade en mer inkluderande och kommunikativ arbetsplatskultur.


Workshops för rolltydlighet och målanpassning: I nära samarbete med HR förtydligade vi roller och ansvar i form av workshops för att få inkludering och lyhördhet från större delar av organisationen.


Varje gruppmedlem gjordes medveten om hur deras arbete direkt bidrog till organisationens framgång.


Prestationscoaching: Vi erbjöd en-till-1-coachningssessioner på begäran för att hjälpa till att gå från ett fast till ett tillväxttänk, vilket möjliggör fortlöpande bedömningar och justeringar.


Teambuildingworkshops: Regelbundna teambuildingsaktiviteter infördes för att förbättra teamarbetet och kommunikationen.


Dessa initiativ tjänade också till att öka moralen och bygga en mer uppkopplad arbetsplats.


På Brighter Leaders tar vi ett personligt förhållningssätt till medarbetarutveckling och inser att varje individ har unika styrkor och områden för utveckling och tillväxt.


Resultat

Efter sex månader såg företaget anmärkningsvärda förbättringar:


  • Projektens leveranstider förbättrades med 20 %, med en betydande minskning av förseningar.

  • Medarbetarnas engagemangspoäng ökade med 25 %, med en märkbar minskning av personalomsättningen.

  • Ökad transparens och kommunikation förbättrade produktiviteten och teamsammanhållningen ytterligare.Företaget upprätthöll dessa förbättringar över tid genom att kontinuerligt investera i ledarskapsutveckling och coaching och upprätthålla en öppen dialog mellan ledning och personal.


Denna omvandling höjde inte bara deras prestandamått utan positionerade dem också som en starkare konkurrent inom mjukvaruutvecklingsbranschen.Att förbise utbildnings- och utvecklingsmöjligheter som fokuserar på det inre spelet speciellt för underpresterande anställda, är ett kostsamt misstag som ingen organisation har råd att göra.Genom att investera i dina anställdas tillväxt ger du dem inte bara möjlighet att nå sin fulla potential utan driver också ditt företags framgång och hållbarhet.
Vilka färdigheter och tankesätt kommer ditt team att behöva för att trivas under de kommande fem åren, och hur kan du börja utveckla dem nu?Om du bara har fokuserat på färdigheter och kunskap spelar du bara halva spelet. Låt oss komma in på prestandans verkliga magkänsla – det inre mindsetet.


Låt oss göra din arbetsplats till en plats där alla trivs och kan växa.
Tillsammans kan vi ta fram den fulla potentialen i ditt team och lyfta ditt företag till nya höjder. Boka din konsultation idag och ta det första steget mot en ljusare framtid.


33 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page