top of page
Sök

Det avgörande steget de flesta företag förbiser i coachingtjänster
Coachingtjänster har dykt upp som oumbärliga verktyg för personlig och professionell utveckling. Från VD:ar till nybörjaranställda, coachning ger ovärderlig vägledning, stöd och kompetensutveckling.


Som en del av vår serie "5 vanliga misstag när du anlitar en coach" ,


Den här veckan kommer vi att fördjupa oss i nummer 4 på listan: Otillräcklig uppföljning och support.


Detta är en vanlig fallgrop många organisationer snubblar över, men regelbunden uppföljning och kontinuerlig support är viktiga komponenter i effektiva coachningstjänster och ger konkreta strategier för att säkerställa bestående resultat.

Varför otillräcklig uppföljning och support är viktiga:

Föreställ dig att anlita en träningstränare, arbeta hårt i några månader och sedan abrupt avsluta sessionerna utan någon vägledning om hur du ska behålla dina framsteg.

Samma princip gäller för coachning på arbetsplatsen.


Att avsluta coachningstjänster utan en robust uppföljningsplan och löpande stöd kan leda till att anställda återgår till gamla vanor, vilket minskar effekten av coachningsinvesteringen.Här är varför det är viktigt:

Retention of Learning: Utan förstärkning och uppföljning kan de lärdomar som lärts under coachningssessioner försvinna med tiden.


Anställda kan kämpa för att tillämpa nya färdigheter eller anta nya perspektiv utan fortsatt stöd.


Ansvarsskyldighet: Regelbunden uppföljning främjar ansvarsskyldighet, vilket säkerställer att individer håller sig på rätt spår med sina mål.


Det är lätt att glida tillbaka till välbekanta mönster utan att någon kan hålla dig ansvarig för dina framsteg.


Förändringens hållbarhet: Hållbar förändring sker inte över en natt. Det kräver konsekvent ansträngning och stöd.


Utan pågående förstärkning kan individer tycka att det är utmanande att upprätthålla de förändringar som initierats under coaching.Konkreta strategier för effektiv uppföljning och stöd:

Nu när vi förstår vikten av uppföljning och kontinuerligt stöd, låt oss utforska konkreta strategier för att integrera dem i dina coachingtjänster:Upprätta tydliga mål och mätvärden:

Definiera tydliga, mätbara mål i början av coachningen.


Upprätta nyckeltal för att spåra framsteg.


Se över och justera regelbundet mål baserat på feedback och förändrade behov.Regelbundna incheckningar:

Schemalägg periodiska incheckningsmöten mellan coach och anställda.


Använd dessa sessioner för att granska framsteg, ta itu med utmaningar och ge ytterligare vägledning.


Uppmuntra öppen kommunikation och feedback vid incheckningar.Kamratstöd och ansvarstagande partnerskap:

Para ihop anställda som genomgår coachning med ansvarspartners eller mentorer inom organisationen.


Uppmuntra nätverk för kamratstöd där individer kan dela erfarenheter, utmaningar och insikter.


Främja en kultur av stöd och samarbete.Möjligheter till fortsatta lärande:

Erbjud ytterligare resurser, workshops eller utbildningssessioner för att komplettera coachningsinsatser.


Ge tillgång till relevant litteratur, onlinekurser, eller seminarier för att stödja pågående utveckling.


Uppmuntra ett tillväxttänk och kontinuerligt lärande inom organisationen.Feedback loopar:

Be om feedback från både coacher och anställda för att utvärdera hur effektiva coachingprogrammen är.Använd feedback för att upprepa och förbättra coachningsinitiativ över tid.

Se till att återkopplingsmekanismer är transparenta, konfidentiella och handlingsbara.Exempelscenario:

Låt oss överväga ett scenario där en VD har investerat i chefscoachning för sitt ledarteam för att förbättra kommunikationsförmågan och strategiskt tänkande.


Efter de inledande coachningssessionerna implementerar VD:n en uppföljningsplan:


VD:n schemalägger månatliga incheckningsmöten med varje medlem i ledningsgruppen för att granska framstegen och ta itu med eventuella utmaningar.


Ett peer-stödsystem etableras inom ledarteamet, där medlemmar kan ge feedback, dela bästa praxis och hålla varandra ansvariga.


Organisationen erbjuder ytterligare workshops om effektiv kommunikation och strategisk planering för att förstärka lärdomarna under coachningen.


Feedbackundersökningar genomförs kvartalsvis för att samla in insikter från både deltagare och coacher, vilket gör att VD kan förfina coachningsprogrammet baserat på den feedback som erhållits.


Otillräcklig uppföljning och stöd kan undergräva coachningstjänsternas effektivitet, vilket begränsar potentialen för långsiktig tillväxt och utveckling.


Genom att implementera konkreta strategier som att upprätta tydliga mål, regelbundna incheckningar, nätverk för peer-stöd, fortsatta lärandemöjligheter och feedbackloopar, kan organisationer säkerställa att coachningsinsatser ger bestående resultat.


Kom ihåg att coaching inte bara handlar om sessionerna; det handlar om resan med ständig förbättring och stöd.


Om du är nyfiken på hur högpresterande coaching kan fungera i ditt team eller din organisation, tveka inte att boka ett utforskande samtal med oss.

292 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page