Sök

Surfing vs SufferingNär dina behov är större än dina resurser eller när kraven på dig är större än dina förmågor, kommer din hjärnas stressystem att triggas.

I vissa fall kommer du känna dig överväldigad, i andra fall kan du till och med känna oro.

När din hjärna känner av stress kommer din motivation att sjunka.

Det finns två sätt att svara på stress:

Hotrespons: är när du upplever en överväldigande kraft som du känner att du inte kan hantera

Utmaningsrespons: är när du upplever stress som en källa till initiativ och energi

I det första fallet kommer du troligen att lida. I andra fallet kommer du att ha en känsla av att ”surfa” över situat