top of page
Sök

Sluta känna dig liten och börja känna dig kraftfullSom chef på C-nivå är du ansvarig för att leda ditt företag till framgång. Det är ett jobb med stor press och det kan vara lätt att känna sig överväldigad eller till och med otillräcklig ibland.


Det är dock viktigt att komma ihåg att du är i din position av en anledning - du har de färdigheter, kunskaper och erfarenheter som krävs för att göra en positiv inverkan.


Att känna sig bemyndigad som en chef på C-nivå är avgörande inte bara för ditt eget välbefinnande, utan också för framgången för ditt team och organisationen. När du känner dig bemyndigad är det mer sannolikt att du tar balanserade risker, tar skarpa strategiska beslut och inspirerar ditt team att nå sin högre potential.


Så, hur kan du sluta känna dig liten och börja känna dig stärkt? Här är några konkreta förslag som du kan prova:


Öva mindfulness och positivt självprat

Nya rön inom neurovetenskap har visat att sättet vi pratar med oss själva kan ha en djupgående inverkan på vårt humör och vårt beteende. Om du tycker att du tänker negativa tankar eller tvivlar på dina förmågor, försök att medvetet flytta ditt fokus till dina styrkor och förmågor. Detta kan hjälpa till att träna om din hjärna för att se dig själv i ett mer positivt ljus.


Dessutom kan träning av mindfulness - som meditation eller djupandningsövningar - hjälpa dig att hålla dig fokuserad och närvarande, vilket minskar känslor av överväldigande och ångest.


Sätt upp nåbara mål och följ dina framsteg

Ett sätt att bygga upp självförtroende och känna sig bemyndigad är att sätta upp uppnåbara mål för dig själv och ditt team. Genom att dela upp större mål i mindre, mätbara milstolpar kan du följa dina framsteg och fira dina framgångar på vägen.


När du uppnår ett mål, oavsett hur litet det är, förstärker det en känsla av prestation och bygger fart mot framtida framgång. Detta kan hjälpa dig att känna mer kontroll över ditt arbete och mer befogenhet att tackla nya utmaningar.


Omge dig med positiva influenser

De människor vi omger oss med kan ha en enorm inverkan på vårt tänkesätt och synsätt. Sök upp mentorer, coacher eller kollegor som inspirerar dig och kan erbjuda vägledning och stöd. Att gå med i en professionell förening eller delta i branschevenemang kan också ge möjligheter till nätverk och lära av andra.


Ansträng dig dessutom för att bygga positiva relationer med dina teammedlemmar. När du främjar en kultur av positivitet och stöd, är det mer sannolikt att alla känner sig bemyndigade och motiverade att lyckas.


Omfamna misslyckande som en möjlighet att lära sig

Slutligen, var inte rädd för att ta risker och omfamna misslyckanden. Misslyckanden är en naturlig del av inlärningsprocessen, och det är genom våra misslyckanden som vi växer och utvecklar nya färdigheter. Genom att omformulera misslyckande som en inlärningsmöjlighet snarare än ett personligt fel, kan du ta fler risker och känna dig mer bemyndigad att nå dina mål.


Detta är förstås lättare sagt än gjort – ingen gillar att misslyckas. Men genom att anta ett tillväxttänk och se misslyckanden som en chans att lära och förbättra, kan du ta mer kalkylerade risker och känna dig mer säker på dina förmågor.


Att känna sig bemyndigad som chef på C-nivå handlar om att ta kontroll över ditt tänkesätt och dina handlingar. Genom att träna mindfulness, sätta upp uppnåbara mål, omge dig med positiva influenser, söka extern eller intern hjälp när det behövs och omfamna misslyckanden, kan du börja känna dig mer stärkt och säker på dina förmågor.


Så, ta det första steget mot att känna dig stärkt idag. Välj en konkret åtgärd från ovanstående tips och förbind dig att göra det den här veckan. Genom att vidta åtgärder kommer du att börja bygga fart och skapa positiv förändring i ditt liv och din karriär. På Brighter Leaders tror vi starkt på att du har vad som krävs för att lyckas - det är bara en fråga om att omfamna dina styrkor och ta kontroll över ditt tänkesätt.


Vi vet också att vi alla ibland behöver ett öga utifrån för att hjälpa oss att zooma ut och se det bredare perspektivet för att sedan zooma in och vidta kraftfulla åtgärder med hjälp av beprövade processer och lättanvända verktyg.


48 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page