top of page
Sök

Starta 2022 med mening


Vi börjar ett nytt år och med det öppnar sig nya möjligheter för oss. Låt mig dela en stark tro: varje sekund öppnar nya möjligheter. Så vad som än har hållit dig tillbaka i det förflutna, fråga dig själv: när skulle det vara en bra tid att släppa det? Om inte nu - när?


Många företag och människor världen över ser starten på ett nytt år som ett rent blad. Det är en slags mental uppdelning, det kan jag hålla med om. Det förflutna vs framtiden.


Jag hoppas verkligen att du har satt upp stora förhoppningar, mål och drömmar som du vill uppnå i år. Om inte, vänligen kontakta någon som kan fungera som bollplank så att du har en drivande vision som ger dig syfte och en viss riktning. Skulle du inte ha någon i din omgivning med rätt kompetens att göra detta, erbjuder jag dig 15 avgiftsfria minuter av min tid för att hjälpa dig. Du kan boka denna möjlighet här: https://calendly.com/lizzie-claesson-brighter-leaders.


Jag kommer att dela något med dig, inte för att skryta utan snarare för att inspirera dig och stärka dig. (Om jag lyckades kan också du lyckas). Under 2020 ökade jag min försäljning med 20%. Under 2021 ökade jag den ytterligare 30 %. För 2022 har jag mycket ambitiösa mål.


Några av de viktigaste frågorna jag ställer mig varje dag är:

Lizzie ...

är det i linje med ditt Big Why?

har det de ekonomiska konsekvenser du önskar?

vad måste du släppa?

är du intresserad eller är du helt engagerad?


Boka en stunds reflektionstid med dig själv för att komma fram med kraftfulla frågor som du kan ställa dig själv dagligen och som hjälper dig att nå den framgång du vet du förtjänar. Om du önskar min hjälp erbjuder jag dig 15 avgiftsfria minuter av min tid för att hjälpa dig, du kan boka här: https://calendly.com/lizzie-claesson-brighter-leaders.

Varför är jag villig att göra detta? För min passion och big why är att hjälpa så många ledare som möjligt att nå sin fulla potential.


49 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page