top of page
Sök

Dina kompetenser är viktigare än examensbevis!
Ett av de hetaste ämnena i näringslivet idag är kompetensutveckling, omskolning och omdefiniering av jobb. Mjuka färdigheter som kreativitet, initiativ, kritiskt tänkande, inflytande, förhandlingar, flexibilitet har varit färdigheter som chefer har utvecklat under de senaste åren. Men de kraftfärdigheter som du kommer att behöva fokusera på inom en snar framtid är:


  • Samverkan och inflytande

  • Tar ansvar

  • Stärka ledarskapet

  • Historieberättande

  • Avsiktligt lärande

  • Flexibilitet vid oförutsedda och avvikande situationer

  • Mångfald och inkludering

  • Analytiskt tänkande


Att ha svåra samtal med kollegor, ge feedback, motivera andra samt kommunicera en vision till andra tydligt och fängslande, tala på ett avslappnat sätt framför en (online) grupp, använda data för att berätta din historia kommer att vara avgörande.


Du kommer att behöva utveckla ditt tillväxttänkande, livslångt lärande, vara öppen för att ta emot och tillämpa den feedback du får från andra och hantera förändring, stresshantering samt hantera din egen energi oberoende av energin omkring dig.


En extremt viktig faktor kommer att kräva medvetenhet om omedvetna fördomar och påpeka dem för andra, ha uppriktiga och öppna samtal, kommunicera på ett sätt som får alla att känna sig sedda och förstådda.


Att ha ett problemlösande beteende, prioritera, skapa kontakter och kunna sortera data med avancerade dataanalysfärdigheter är också en viktig kraftfärdighet du behöver utveckla vidare.


Ingen oenighet om att detta kommer att vara en utmaning för många. Låt oss få igång dig så snart som möjligt. Vi erbjuder dig en gratis 15 minuters konsultation för att påskynda din karriär eller karriären för dem i ditt företag.

17 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page