Sök

Dina kompetenser är viktigare än examensbevis!
Ett av de hetaste ämnena i näringslivet idag är kompetensutveckling, omskolning och omdefiniering av jobb. Mjuka färdigheter som kreativitet, initiativ, kritiskt tänkande, inflytande, förhandlingar, flexibilitet har varit färdigheter som chefer har utvecklat under de senaste åren. Men de kraftfärdigheter som du kommer att behöva fokusera på inom en snar framtid är:

  • Samverkan och inflytande

  • Tar ansvar

  • Stärka ledarskapet

  • Historieberättande

  • Avsiktligt lärande