top of page
Sök

Sluta att endast överleva omfamna ditt blomstrande jag


I dagens snabbt föränderliga affärslandskap är det viktigare än någonsin att prioritera tillväxt och utveckling.


Som ledare på hög nivå i din organisation har du makten att forma kulturen och tankesättet i ditt företag. Genom att anamma ett tillväxttänk och fokusera på att blomstra snarare än att bara överleva, kan du låsa upp nya möjligheter till framgång och driva hållbar tillväxt för ditt företag.


Forskning inom neurovetenskap har visat att våra hjärnor är kopplade att fokusera på negativa upplevelser och potentiella hot. Detta tjänade oss väl i vårt evolutionära förflutna, men i dagens värld kan det leda till ett konstant tillstånd av stress och ångest. Genom att flytta vårt fokus till positiva upplevelser och möjligheter kan vi aktivera belöningscentra i våra hjärnor och uppleva ökad motivation, kreativitet och allmänt välbefinnande.


Så hur kan du som chef på C-nivå hjälpa ditt företag att gå från att överleva till att blomstra?


Ett sätt är att fokusera på att bygga en positiv företagskultur som främjar tillväxt och utveckling. Uppmuntra dina anställda att anta nya utmaningar och stödja dem när de övervinner hinder. Detta leder inte bara till individuell tillväxt, utan stärker också företagets kollektiva styrka.


En annan viktig aspekt är att föregå med gott exempel. Som ledare har du makten att påverka omgivningens tänkesätt och handlingar. Genom att anamma ett tillväxttänkande och pressa dig själv att övervinna utmaningar kan du inspirera andra att göra detsamma.


Kom ihåg, styrka kommer inte från de saker du kan göra, den kommer från att övervinna de saker du en gång trodde att du inte kunde. Genom att anta utmaningar och driva igenom hinder kan du och ditt team bygga motståndskraft och uppleva belöningarna som kommer med att blomstra.


Praktiska exempel på företag som har anammat detta tänkesätt finns runt omkring oss. Till exempel Patagonien. Detta friluftskläderföretag är känt för sitt engagemang för hållbarhet och socialt ansvar. Patagonia uppmuntrar sina anställda att delta i miljöaktivism och erbjuder många möjligheter till professionell utveckling och lärande.


Ett annat exempel är Salesforce. Detta molnbaserade mjukvaruföretag lägger stor vikt vid medarbetarutveckling och tillväxt. De erbjuder omfattande utbildnings- och inlärningsprogram, såväl som ett unikt tillvägagångssätt för prestationsutvärderingar som fokuserar på individuella styrkor och tillväxtmöjligheter.


T-Mobile, telekommunikationsföretaget har gjort sig ett namn med sitt fokus på kundservice och medarbetarnas egenmakt. T-Mobile uppmuntrar sina anställda att ta risker och vara kreativa, och ger många möjligheter till karriäravancemang och tillväxt.


Dessa företag visar vikten av att bygga en blomstrande kultur som betonar tillväxt, utveckling och motståndskraft. Genom att anamma ett tillväxttänkande och investera i de anställdas välbefinnande och professionella utveckling kan företag främja en känsla av målmedvetenhet och drivkraft som leder till varaktig framgång.


Neurovetenskap ger oss värdefulla insikter om hur vi kan utveckla ett tillväxttänkande och omfamna en blomstrande kultur. Ett nyckelfynd är att hjärnan är mer anpassningsbar och föränderlig än vi en gång trodde. Det betyder att vi aktivt kan arbeta för att koppla om våra hjärnor och anta ett tillväxttänkesätt, även om vi har fastnat i ett fast tänkesätt i flera år.

Ett sätt att göra detta är att fokusera på inlärningsprocessen, snarare än bara resultatet.


När vi fokuserar på processen är vi mer benägna att ta risker och anamma utmaningar, eftersom vi inte är lika fästa vid resultatet. Detta kan hjälpa oss att utveckla en känsla av nyfikenhet och en vilja att lära av misslyckanden, som båda är nyckelkomponenter i ett tillväxttänkande.


En annan viktig faktor är feedbackens roll. Neurovetenskaplig forskning har visat att feedback kan hjälpa till att aktivera hjärnans belöningscentra, vilket kan öka motivationen och engagemanget. Men feedback måste levereras på ett sätt som är konstruktivt och stödjande, snarare än kritiskt eller bestraffande. Genom att skapa en kultur av feedback och betona vikten av lärande och tillväxt, kan vi hjälpa till att främja ett tillväxttänk inom våra team och organisationer.


Det är också viktigt att känna igen kraften i vår egen tro och vårt självprat. Våra tankar och övertygelser kan ha en kraftfull inverkan på vårt tänkesätt och beteende. Genom att odla en positiv och tillväxtorienterad inre dialog kan vi hjälpa till att koppla om våra hjärnor och anta ett tillväxttänk som gör att vi kan frodas och lyckas.


Som ledare kan du också inkludera några av följande i din dagliga rutin eller som en del av ditt liv:


Öva tacksamhet

Ta en stund varje dag för att reflektera över de saker du är tacksam för. Det kan vara så enkelt som att tänka på en framgång nyligen, erkänna ditt teams ansträngningar eller uppskatta naturens skönhet. Att fokusera på det positiva kan hjälpa till att flytta ditt tänkesätt bort från överlevnadsläge och mot tillväxt och utveckling.


Öva mindfulness

Ta några ögonblick varje dag för att fokusera på din andning och för din uppmärksamhet till nuet. Detta kan hjälpa till att minska stress och ångest, och göra det möjligt för dig att närma dig utmaningar med större tydlighet och fokus.


Lär dig av misslyckanden

Istället för att se misslyckande som ett bakslag, försök att se det som en möjlighet till tillväxt och lärande. Reflektera över vad som gick fel, identifiera förbättringsområden och gör en plan för att göra bättre nästa gång.


Fira framgång

Ta dig tid att erkänna och fira dina framgångar, både stora och små. Detta kan hjälpa dig att bygga upp fart och motivera dig att fortsätta pressa dig själv för att uppnå dina mål.


Prioritera egenvård

Som ledare är det viktigt att prioritera sitt eget välmående. Ta dig tid för träning, avkoppling och fritidsintressen utanför jobbet. Detta kan hjälpa till att minska stress och öka motståndskraften, vilket är nyckeln till att blomstra i utmanande tider.


Sätt upp tillväxtmål

Identifiera ett eller två områden där du vill växa eller utvecklas, och sätt upp specifika, mätbara mål för att hjälpa dig uppnå dem. Det kan vara allt från att lära sig en ny färdighet till att anta en ny utmaning på jobbet. Genom att fokusera på tillväxt och utveckling kommer du att vara mer benägna att ta till dig nya möjligheter och trivas i din roll.


Uppmuntra innovation

Skapa en miljö där innovation uppmuntras och belönas. Uppmuntra ditt team att tänka kreativt och ta risker och ge resurser och stöd för att hjälpa dem att förverkliga sina idéer.

Främja en känsla av syfte


Hjälp ditt team att få kontakt med syftet bakom det arbete de gör. Detta kan bidra till att skapa en känsla av mening och motivation som går utöver att bara ta sig igenom de dagliga uppgifterna.


Genom att införliva några av dessa övningar i din ledarstil kan du bidra till att skapa en kultur av tillväxt, utveckling och blomstrande inom din organisation och i ditt liv.

Som chef på C-nivå har du makten att forma kulturen och tankesättet i din organisation.


Jag uppmuntrar dig att ta ett proaktivt förhållningssätt för att anamma en blomstrande kultur och prioritera tillväxt och utveckling i ditt eget och ditt teams arbete.


Genom att införliva de praktiska övningarna vi har delat kan du börja flytta ditt fokus från att överleva till att blomstra, och skapa en kultur av motståndskraft och framgång inom din organisation. Så varför vänta? Börja idag och påbörja din resa mot en blomstrande framtid för ditt företag och dig själv. Att ta det första steget är alltid det svåraste.


Låt oss hjälpa dig att ta det här steget. Boka ett 15 minuters utforskande samtal där vi kan hjälpa dig med en praktisk övning skräddarsydd efter din situation och behov .

12 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page