top of page
Sök

Make creativity in your organisation a source of impact


(English follows)


Enligt Udemy for Business undersökning av över 500 globala ledare nämnde 41% brist på budget för utbildning och utveckling men 61% nämnde brist på tid.


Det finns en naturlig källa till kreativitet inom din organisation som när den fångas upp och utvecklas kan bli en katalysator för ditt företags framgång. Att avsätta tid och hitta sätt att få tillgång till kreativiteten i din organisation bör inte bara vara en prioritet utan ett måste.


VDn tillsammans med ledningsgruppen behöver skicka ett tydligt budskap om vinsten med att låta anställdas idéer och kreativitet komma fram. För detta behöver du ett ledarskap som har mindset, kommunikationsförmåga och vision inställda på vinningen av kreativitet och innovation.


Gå till handling och utvärdera din organisations kultur. Börja med att delta i Human Re-Source Webinar. Läs mer här.(English)


According to Udemy for business' survey of over 500 global professionals 41% mentioned lack of budget for learning & development but 61% mentioned lack of time.


There's a natural source of creativity within your organisation that if captured and developed may put your company ahead. Making time to find ways to access creativity in your organisation should not only be a priority but a must.


The CEO together with the management team needs to send a clear message of the gains of letting employees' ideas and creativity surface. For this you need a leadership that has the mindset, the communication skills and the vision.


Take action and evaluate your organisation's creativity culture. Start by attending Human Re-Source Webinar. Find out more here.

26 visningar0 kommentarer

Comentarios


bottom of page