top of page
Sök

Hur du tystar tvivlaren i ditt huvud


Som exekutiv coach har jag stött på många chefer som har upplevt ”Imposter Syndrome” (bluffsyndromet) någon gång i sin karriär. Imposter syndrom är känslan av otillräcklighet och självtvivel trots att man har nått betydande framgångar. Det kan leda till oro, stress och en rädsla för att bli avslöjad som en bedragare.


Lyckligtvis har nyare neurovetenskaplig forskning belyst orsakerna till dessa negativa röster i ditt huvud och gett några strategier för att övervinna det. Jag skulle vilja dela några av resultaten från 20+ års erfarenhet av att arbeta med ledande chefer och ge praktiska råd för att tysta tvivlaren i ditt eget huvud.


Vad orsakar Imposters syndrom?

Det är ett psykologiskt fenomen som påverkar många högpresterande, särskilt men inte bara i konkurrensutsatta branscher. Det kännetecknas av tron att ens framgång beror på tur, timing eller andra yttre faktorer snarare än ens egna förmågor och hårt arbete.


Ny forskning inom neurovetenskap tyder på att detta är relaterat till hur våra hjärnor bearbetar information. Den prefrontala cortexen, som ansvarar för beslutsfattande och självkännedom, kan vara överaktiv hos personer med Imposter Syndrome. Detta leder till överdriven självobservering och självkritik, vilket kan underminera förtroendet och skapa en känsla av bedräglighet.


Så här kan du övervinna Imposters syndrom

Om du kämpar med detta sinnestillstånd kan följande strategier hjälpa dig att tysta tvivlaren i ditt eget huvud:


Erkänn dina prestationer

Börja med att erkänna dina framgångar och prestationer. Håll en dagbok eller en lista över dina prestationer, både stora och små, och granska den regelbundet. Detta kan hjälpa dig att bygga en mer positiv självbild och motverka det negativa självpratet som ofta följer med detta syndrom.


Omformulera ditt tänkande

Utmana negativa tankar och övertygelser genom att omformulera dem i ett mer positivt ljus. Till exempel, istället för att tänka "Jag är inte kvalificerad för den här befordran", försök att tänka "Jag har kompetensen och erfarenheten för att lyckas i den här rollen." Detta kan hjälpa dig att flytta ditt fokus från självtvivel till självförtroende.


Öva självmedkänsla

Var snäll mot dig själv och behandla dig själv med samma vänlighet och förståelse som du skulle ge en vän. Kom ihåg att alla gör misstag och upplever motgångar. Istället för att beklaga dig själv för dina upplevda misslyckanden, fokusera på att lära dig och växa från dem. Bli nyfiken på det som inte blev som du önskade och fråga dig själv vilka lärdomar du kan dra av det.


Sök stöd

Prata med en pålitlig vän, en mentor eller en coach om dina känslor och tankar om självtvivel. Att dela dina tankar och känslor med någon annan kan hjälpa dig att få perspektiv och känna dig mindre isolerad.


Att arbeta med en erfaren Executive Coach kan vara vändpunkten, någon med ett externt perspektiv och djup kunskap som kan hjälpa dig att göra skillnad i ditt ledarskap och ditt liv.


Bluffsyndromet underminerar vanligtvis självförtroendet och kväver personlig tillväxt.

På Brighter Leaders använder vi resultaten av den senaste neurovetenskapliga forskningen såväl som vår egen erfarenhet för att hjälpa ledare att övervinna detta tillstånd och bli den bästa versionen av sig själva.


Om du kämpar med känslor och tankar om att inte vara tillräckligt bra, att vara en bedragare, uppmuntrar jag dig att vidta åtgärder idag. Börja med att ta ett litet steg i rätt riktning i något av följande:

  • erkänna dina prestationer

  • omformulera ditt tänkande

  • utöva självmedkänsla

  • sök stöd

Kom ihåg att Imposter Syndrome är en vanlig upplevelse, och du är inte ensam. Genom att ta det första steget kan du tysta tvivlaren i ditt eget huvud och uppnå den framgång du förtjänar.


Att bli av med detta försvagande tillstånd är inget du måste möta ensam. Med rätt stöd kan du nå din fulla potential. Kontakta oss så hjälper vi dig gärna att övervinna det självtvivel som råder du är tillbaka från den framgång du förtjänar.


Kanske vill du ladda ner vår senaste ledarskapsbok: From Struggling to Surfing, How Successful Leaders make the Leap. Den innehåller mycket korta sektioner för dig att arbeta med ditt Inner Game, med lätt att göra praktiska övningar som inte tar mycket tid men som har stor inverkan på ditt ledarskap och liv.


Eller så kan du göra båda och få snabbare och enklare resultat.

Våra kunder märker en positiv skillnad först på några veckor. Ju fler ledare vi hjälper desto mer påverkan gör vi i samhället, desto fler Brighter Leaders ser vi utveckla sig själva och andra.

20 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page