Sök

Hur du övervinner din rationalisering (rationella lögner)
Låt oss börja med en kort beskrivning av vad rationalisera (rationella lögner) är... mycket kortfattat beskrivet är det när du önskar något på en medveten nivå men det är inte i linje med dina omedvetna tankar, känslor, övertygelser och beteenden.


Den del av din hjärna som driver dig och står för 97% av alla dina handlingar, tankar, beteenden, gör det på en nivå under ditt medvetande.


Så även om du säger till dig själv att du önskar och önskar vissa saker i ditt liv när de inte är i linje med din undermedvetna hjärna kommer din hjärna att säga att det inte är bra för dig eftersom en av hjärnans huvudfunktioner är att hålla dig säker.


Det är då du börjar höra dig själv säga "rationella lögner" till dig själv, något i linje med:


- Det här är inte för mig egentligen

- Jag är inte säker på att det här steget är det rätta för mig just nu

- Jag är bättre som jag är just nu

- Jag kan lägga det här åt sidan och tänka på det senareEller någon annan typ av "lögn" som kommer att hålla dig i din komfort zon även om du är obekväm där.