Sök

Hur du övervinner din rationalisering (rationella lögner)
Låt oss börja med en kort beskrivning av vad rationalisera (rationella lögner) är... mycket kortfattat beskrivet är det när du önskar något på en medveten nivå men det är inte i linje med dina omedvetna tankar, känslor, övertygelser och beteenden.


Den del av din hjärna som driver dig och står för 97% av alla dina handlingar, tankar, beteenden, gör det på en nivå under ditt medvetande.


Så även om du säger till dig själv att du önskar och önskar vissa saker i ditt liv när de inte är i linje med din undermedvetna hjärna kommer din hjärna att säga att det inte är bra för dig eftersom en av hjärnans huvudfunktioner är att hålla dig säker.