top of page
Sök

Hur du botar prokrastineringSom chef på C-nivå, VD eller HR letar du alltid efter sätt att optimera produktiviteten och uppnå affärsframgång. Ett av de största hindren för att uppnå dessa mål är prokrastinering.


Vi har alla varit där, skjutit upp viktiga uppgifter till sista minuten och känt oss överväldigade av trycket från deadlines. Men nyare neurovetenskaplig forskning ger några fascinerande insikter om hur våra hjärnor fungerar och hur vi kan övervinna denna destruktiva vana.


Först och främst är det viktigt att förstå att prokrastinering inte är ett karaktärsfel eller ett tecken på lathet. Det är snarare ett komplext fenomen som involverar en kombination av psykologiska, emotionella och neurologiska faktorer. När vi skjuter upp saker, är våra hjärnor i huvudsak engagerade i en kamp mellan den rationella prefrontala cortexen och det emotionella limbiska systemet.


Den prefrontala cortexen ansvarar för planering, beslutsfattande och självkontroll, medan det limbiska systemet är förknippat med våra känslor och vår impuls att söka njutning och undvika smärta.


Nyligen genomförda studier har visat att kroniska prokrastinatorer har en större amygdala, den del av hjärnan som ansvarar för att bearbeta känslor, och en mindre prefrontal cortex, vilket påverkar vår förmåga att planera och kontrollera vårt beteende. Det betyder att prokrastinering inte bara är en fråga om viljestyrka eller motivation, utan snarare en strukturell och funktionell fråga i hjärnan.


Så hur kan vi övervinna prokrastinering och optimera vår produktivitet? Här är några strategier baserade på den senaste neurovetenskapliga forskningen:


1. Dela upp uppgifterna i mindre delar

Den prefrontala cortex är bättre på att hantera mindre, mer hanterbara uppgifter. När vi delar upp större uppgifter i mindre delar är det lättare för oss att fokusera och göra framsteg.


2. Använd positivt självprat

Negativt självprat aktiverar amygdala och ökar stressen, vilket gör det svårare för oss att koncentrera oss och arbeta effektivt. Att använda positivt självprat kan å andra sidan hjälpa till att lugna amygdala och minska stress.


3. Belöna dig själv

När vi slutför en uppgift frigör våra hjärnor dopamin, en signalsubstans som förknippas med njutning och motivation. Genom att belöna oss själva för att ha utfört uppgifter kan vi förstärka denna positiva återkopplingsslinga och göra det lättare att behålla motivationen.


4. Öva mindfulness

Mindfulness meditation har visat sig öka aktiviteten i den prefrontala cortex och minska aktiviteten i amygdala, vilket gör det lättare att fokusera och undvika distraktioner.


5. Eliminera distraktioner

Distraktioner aktiverar det limbiska systemet och gör det svårare för oss att hålla fokus. Genom att eliminera distraktioner, som att stänga av aviseringar på våra telefoner eller stänga onödiga flikar på våra datorer, kan vi skapa en miljö som är mer gynnsam för produktiviteten.


Att övervinna prokrastinering är inte bara en fråga om viljestyrka eller motivation. Det är en komplex fråga som involverar våra känslor, vår hjärnstruktur och vår miljö. Genom att implementera de strategier som beskrivs ovan kan vi optimera vår produktivitet och uppnå våra affärsmål.


På Brighter Leaders arbetar vi med transformativ coaching med hjälp av rönen från den senaste neurovetenskapen. Vi hjälper våra kunder att göra förändringar i sitt ledarskap och liv som står sig över tiden så att de inte faller tillbaka i gamla vanor.


Jag uppmuntrar dig att dela detta inlägg med dina kollegor och implementera dessa strategier på din arbetsplats. Genom att skapa en kultur av produktivitet och mindfulness kan ni alla uppnå större framgång och tillfredsställelse i ert arbete och privatliv.


Vår passion är att hjälpa ledare att utvecklas och bli deras bästa version. För detta ändamål erbjuder vi några lediga tider på 15 minuter för ett utforskande samtal där du kan få ett exempel på vår transformativa coaching.


Tänk på ett område i ditt ledarskap eller liv som du vill förbättra och ta med det till detta samtal. Du kan välja tid här.


35 visningar0 kommentarer

Opmerkingen

Beoordeeld met 0 uit 5 sterren.
Nog geen beoordelingen

Voeg een beoordeling toe
bottom of page