Sök

Hur du uppnår kraften av klarhetÅtminstone några gånger i livet kanske du har känt otydlighet. Känslorna i samband med detta var förmodligen inte trevliga. Effekterna av denna otydlighet var säkert långt ifrån önskvärda. Kanske upplever du detta just nu.


Om så skulle vara fallet kommer följande ord att vara användbara för dig för att hjälpa dig ut ur dimman och in i klarhetens ljus.Det första du kan göra om du inte redan har gjort det, är att sätta ord på vad du än känner just nu. Skriv ner alla känslor du har förknippat med din nuvarande situation.

Titta på det du har skrivit på ett neutralt sätt, utan någon skam, skuld, rationalisering eller motivering.


Skapa en stark avsikt. Vad är det du vill göra, vilka känslor skulle du hellre ha, vad vill du göra med de känslor du har just nu?


Reflektera sedan över någon aspekt av ditt liv där du känner att du har klarhet. Om du inte identifierar några aspekter för närvarande, se tillbaka i det förflutna.


I dessa ögonblick av total klarhet, av totalt självförtroende, av total handlingsorientering: Vad gjorde du? Vem var du med? Vad tänkte och kände du?


Beskriv hur du ser dig själv i det ögonblicket med så mycket detaljer som möjligt. Detta kommer att vara ditt ankare. Det är enkelt att använda ankare när du vet hur du ska göra eller om du har någon som kan vägleda dig.