top of page
Sök

Hur du uppnår kraften av klarhetÅtminstone några gånger i livet kanske du har känt otydlighet. Känslorna i samband med detta var förmodligen inte trevliga. Effekterna av denna otydlighet var säkert långt ifrån önskvärda. Kanske upplever du detta just nu.
Det första du kan göra om du inte redan har gjort det, är att sätta ord på vad du än känner just nu. Skriv ner alla känslor du har förknippat med din nuvarande situation.

Titta på det du har skrivit på ett neutralt sätt, utan någon skam, skuld, rationalisering eller motivering.


Skapa en stark avsikt. Vad är det du vill göra, vilka känslor skulle du hellre ha, vad vill du göra med de känslor du har just nu?


Reflektera sedan över någon aspekt av ditt liv där du känner att du har klarhet. Om du inte identifierar några aspekter för närvarande, se tillbaka i det förflutna.


I dessa ögonblick av total klarhet, av totalt självförtroende, av total handlingsorientering: Vad gjorde du? Vem var du med? Vad tänkte och kände du?


Beskriv hur du ser dig själv i det ögonblicket med så mycket detaljer som möjligt. Detta kommer att vara ditt ankare. Det är enkelt att använda ankare när du vet hur du ska göra eller om du har någon som kan vägleda dig.På Brighter Leaders använder vi denna och andra metoder för att hjälpa våra kunder att gå vägen från oklarhet till klarhet, från förhalning till handling, från osäkerhet till visshet, från olycka till lycka.


Vår passion är att hjälpa ledare som du själv att vara den bästa versionen av sig själva. Vi vill erbjuda dig ett 15 minuters samtal där vi tillsammans kan utforska vilken situation du önskar och om våra coaching program kan passa dina behov. Vi tar bara ett fåtal samtal per månad.


Nyckeln till att förbättra din situation ligger i dina händer. Använd den! Boka ett samtal med oss. Du har inget att förlora och mycket att vinna.


35 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page