top of page
Sök

High impact leadership webinar


(English follows)

Ett vassare ledarskap i förändringstider kommer att resultera i hög personal motivation, högre medarbetarretention och hållbar långsiktig tillväxt. Effekten av ett bra ledarskap känns i hela organisationen.


Det finns några enastående drag av ledarskap med hög inverkan: stark tro på vad du och din organisation vill uppnå, uthållighet när saker tar tid eller du möter motgång, god vilja och regelbunden tid för eftertanke.


Som ledare kan du öka effekten av ditt ledarskap genom att:

  1. Uppmuntra kreativitet.

  2. Be om feedback.

  3. Lär känna ditt team.

  4. Upprätthålla en positiv attityd.

  5. Uppmuntra teamsamarbete.

Brighter Leaders i samarbete med Whisk erbjuder ett webinar som behandlar dessa frågor. Gör som andra ledare och var med i ett 45 minuters interaktivt live-webinar som hjälper dig att öka effekten av ditt ledarskap.


Läs mer och registrera dig i denna länk nu.(English)

Sharpen leadership in changing times will result in high employee motivation, higher employee retention, and sustainable long-term growth. The impact of good leadership is felt in the whole organisation.


There are some outstanding traits of high impact leadership: strong belief in what you and your organisation want to achieve, persistence when things take time or you face setbacks, good will and regular time for reflection.


As a leader you can increase the impact of your leadership by:

  1. Encouraging creativity.

  2. Asking for feedback.

  3. Knowing your team.

  4. Maintaining a positive attitude.

  5. Encouraging team collaboration.

Brighter Leaders together with Whisk is offering a webinar addressing these issues. Join other leaders in a 45 min interactive live webinar that will help you increase the impact of your leadership.


Read more and register in this link now.

20 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page