top of page
Sök

Lås upp exceptionella lagprestationer och bli av med underprestationscykelnLåt oss ta itu med en svår fråga: underprestation. Du och jag vet båda att anställdas underprestationer är en ständig utmaning, särskilt på chefsnivå. Ditt lags underprestationer är inte bara en återspegling av deras förmågor eller engagemang. Jag är säker på att du har haft stunder av frustration när ditt team inte levererade som förväntat.


Under årens lopp har vi hittat minst 20 orsaker till underprestationer, och du kanske inte blir förvånad över att den främsta anledningen är dåligt ledarskap. Det här handlar inte om skuld; det handlar om insikt. Beväpnad med de senaste neurovetenskapliga rönen kan du höja ditt ledarskap, öka moralen och driva exceptionella prestationer.


Låt oss utnyttja de senaste rönen inom neurovetenskap för att ta ditt ledarskapsspel till nästa nivå och få ut det bästa av ditt team.


När du som ledare upplever negativa känslor, som stress eller frustration, skickar amygdala (en del av din hjärna) en signal till resten av din hjärna och sätter den i ett "fight or flight"-läge. Vi vet nu att dessa signaler fångas upp av människorna runt omkring oss, ditt team, dina kamrater. Detta kommer att minska teammedlemmarnas förmåga att tänka kreativt, lösa problem eller arbeta effektivt. Det är som att försöka köra bil med handbromsen på – du kommer inte särskilt långt.


Neurovetenskap har lärt oss att när människor känner sig ostödda av sina ledare kan det leda till stress, utbrändhet och till och med fysiska hälsoproblem. Forskning visar att ledare som uppvisar dålig emotionell intelligens och brist på stöd kan avsevärt påverka anställdas produktivitet och övergripande välbefinnande.


Men det finns hopp. Vi har några verkliga exempel på hur kraftfullt positivt ledarskap kan vara:


Empati och aktivt lyssnande:

Vi arbetade nyligen med en VD för ett medelstort teknikföretag som brottades med sitt teams sjunkande prestation. Inledningsvis kände han sig frustrerad och fann sig själv att tyst skylla sitt team för att de inte uppfyllde förväntningarna. Men efter våra diskussioner insåg han kraften i ett tankesättsskifte.


Istället för att hysa frustration bestämde han sig för att närma sig situationen med empati och en positiv attityd. Han började schemalägga öppna, informella en-till-en-konversationer med sina teammedlemmar, sätta sig i deras skor och verkligen lyssna på deras perspektiv.


Genom dessa samtal lärde han sig om de olika personliga och professionella utmaningar de stod inför.


Detta nya, empatiska tillvägagångssätt förändrade dynamiken fullständigt. VD:n tog upp de problem som hans team stod inför, hjälpte dem att hitta lösningar och gav dem det stöd de behövde. Som ett resultat kändes teamet hörda, uppskattade och förstådda. Deras moral och motivation sköt i höjden och deras prestationer förbättrades avsevärt. Det var ett bevis på kraften i empati och ett positivt tänkesätt för att vända saker och ting.


Anpassningsförmåga och flexibilitet:

I ett detaljhandelsföretag brottades HR-avdelningen med en nedgång i teammoral och produktivitet. Nedgången var ett resultat av dåligt ledarskap som hade bidragit till lagets underprestationer, vilket gjorde att de kände sig frånkopplade och undervärderade. Med tanke på ledarskapets kritiska roll beslutade HR-avdelningen att ta itu med ledarskapsutmaningarna och söka extern hjälp.


De anlitade Brighter Leaders, ett högpresterande coachningsföretag, känt för att förändra ledarskapsdynamiken. Coachen arbetade nära företagets ledare, genomförde djupgående bedömningar och skräddarsydda coachningssessioner. Fokus låg på att förbättra emotionell intelligens, effektiv kommunikation och empati.


Företagets ledare lärde sig att få en djupare kontakt med sina team och främja en kultur av förtroende och öppen kommunikation. De var utrustade med verktyg för att bättre förstå och svara på sina teammedlemmars behov, och de började leda med ett mer stödjande och stärkande förhållningssätt.


Förvandlingen var påtaglig. Teammedlemmarna kände sig hörda, uppskattade och förstådda. De var mer motiverade, mer produktiva och mer engagerade i sina roller. Teamets nyfunna synergi översattes till en ökning av produktiviteten och den övergripande moralen, även mitt i branschens utmaningar.


Erfarenheten underströk den djupa effekten av att ta itu med dåligt ledarskap. Med rätt stöd och coachning kan ledare ändra bana för sina team och uppnå exceptionella resultat.


Övningen "Walking in their Shoes":

Den här övningen handlar om att bygga empati. Välj en underpresterande teammedlem och ägna några timmar åt att spegla sin roll. Upplev deras utmaningar, arbetsflöden och interaktioner med kollegor på egen hand. Detta ger dig inte bara en djupare förståelse för deras dagliga liv utan visar ditt team att du verkligen bryr dig om deras perspektiv. Det är en empatibyggande övning som kan främja en kultur av ömsesidig respekt och stöd.


Här är kickern...

Du kan bli ledaren som främjar kreativitet, innovation och spetskompetens i ditt team. Det handlar om att förstå neurovetenskapen kring stress, förbättra din emotionella intelligens och ta aktiva steg för att skapa en miljö där ditt team kan frodas och se nya höjder.


Är du redo att frigöra din ledarskapspotential och driva ditt team till större framgång? Vi har ett unikt system som har hjälpt många ledare som du själv att förändra sin ledarstil och leverera exceptionella resultat. Om du är nyfiken på att lära dig mer och utforska strategier skräddarsydda för dina unika behov och ge dig ut på en resa för att lyfta ditt ledarskapsspel.


Låt oss få igång konversationen.


Mot en ljusare framtid 🌟

76 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page