Sök

Vänd din rädsla att misslyckas till ditt bränsleRädsla är varken bra eller dåligt. Dina rädslor kan vara användbara för dig när de hjälper dig att uppnå dina mål och drömmar.


Rädsla för att fatta fel investeringsbeslut för företaget du arbetar för, vilket potentiellt påverkar många kollegors och anställdas liv negativt kan hjälpa dig att vara mer försiktig, analytisk, kontrollera alla fakta och ställa nödvändiga uppföljningsfrågor så att ditt beslut hjälper dig att nå de mål och resultat du föreställer dig.Men det är också sant att dina rädslor kan stå i vägen för dig. Rädsla för att fatta fel beslut som leder till att du tappar ansikte och trovärdighet, kan leda dig till någon form av beslutsförlamning där du motiverar att du -inte vidtar åtgärder- på rationella sätt och därmed inte tar itu med den verkliga frågan bakom: dina rädslor.Under åren av att arbeta med verkställande ledare på olika nivåer och i olika branscher lärde vi oss att ju tidigare du tar itu med dina rädslor desto tidigare kan du bli av med dem som inte tjänar dina mål och drömmar.Här är en kort övning du kan öva på:

Skriv ner alla rädslor du kan ha, sorterade efter områden. Till exempel relaterat till karriär, ditt team, familj, vänner ... Ju fler desto bättre.


För varje rädsla fråga din intuition: Är detta sant?

Alla de som inte är sanna kan du kasta bort. För de som är sanna fråga dig själv: Hur hög är sannolikheten att hända?