Sök

Tid att reflektera

Uppdaterat: 29 juni


Does reflection come to you naturally or do you need some techniques to put yourself in a reflective state of mind?

Kommer reflektion till dig naturligt eller behöver du några knep för att hamna i rätt sinnestillstånd?


Att reflektera över saker är en färdighet. Det kan tränas och förbättras. Många tycker att det är lättare att reflektera när de går på promenad eller joggar ute i naturen. Om du har svårt att ge dig själv tid för en promenad att reflektera eller om du redan gör de reflekterande promenaderna men vill ta det ytterligare ett steg och kunna reflektera även när du inte tar dig tid för en promenad, kommer dessa knep passa dig perfekt.


Det första steget för god reflektion är att vara i ett lugnt sinnestillstånd. Återigen beror det på hur utvecklade dina reflekterande färdigheter är. Ju mer utvecklad desto lättare är det att tysta ditt sinne även i de bullrigaste miljöerna. Men om du är nybörjare på detta är vårt förslag att börja med att göra övningen vi ska dela med dig i en lugn miljö.