top of page
Sök

Detta har DU kontroll över
På en medveten, rationell nivå vet vi att det inte tar oss någonstans att fokusera på saker vi inte kan påverka, som pandemin, klimatförändringarna, kriget i Ukraina, vår chefs reaktion eller brist på handling, våra kollegors beteende, företagets beslut som påverkar oss. Ändå lägger vi fortfarande energi på dessa saker och ger dem mycket mer av vår uppmärksamhet som skulle behövas.


Välj idag tre saker du fokuserar på som du inte kan påverka och fatta ett beslut att sluta ge dem din tid och energi. För var och en av dessa saker, hitta något du faktiskt kan påverka och vill ge din uppmärksamhet åt och gör dem sedan!


Hyperfokusera på varför du kan, skifta från "jag borde" till "varför måste jag". Vilken är den högsta prioriterade åtgärden jag kan göra just nu som tar mig närmare mitt mål? Ställ den här frågan till dig själv varje dag och skriv ner svaret. Fokusera sedan på att göra vad du bestämt dig för och fira din seger för att du gjorde det. På så sätt aktiverar du din hjärnas motivationsnätverk som kommer att frigöra dopamin och förstärka känslan av fullbordande.


Vad händer när du inte gör vad du har åtagit dig att göra? Du förstår, när vi säger till oss själva att vi kommer att göra något men gör inte det, aktiverar vi självsabotagesystemet. Ju mer vi gör detta desto mer blir detta en vana.


Att bromsa självsabotagevanan eller någon annan dålig vana kommer att ta tid och mycket energi. Därmed vikten att bli medveten när du aktiverar detta så att du hinner hejda dig.


Om du vill få mer insiktsfulla tankar och träningsmål kan du läsa e-Boken: Stop Worrying about How to Level-up Your Leadership.


40 visningar0 kommentarer

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page