top of page
Sök

Frågorna du bör ställa dig själv


Kanske har du varit ledare ett tag eller så kanske du är relativt ny i din ledarroll. Om du tycker att du har dessa tankar:


 • Varför går jag inte vidare i min karriär

 • Varför får alla andra kampanjerna och inte jag

 • Kanske behöver jag en universitetsexamen som ger mig kvalitetsmärkningen

 • Hur kan jag motivera mitt team bättre

 • Varför är min up-line inte tydligare

Stanna upp en stund. En mycket viktig sak du behöver förstå om frågor är att varje fråga har en hypotes. Så vad är antagandena om ovanstående tankar eller frågor?


 • (Varför går jag inte vidare i min karriär) Jag kan inte gå vidare

 • (Varför får alla andra befordringar och inte jag) Jag kan inte få en befordran

 • (Kanske behöver jag en universitetsexamen som ger mig kvalitetsmärkningen) Min erfarenhet räcker inte

 • (Hur kan jag motivera mitt team bättre) Jag vet inte hur jag ska motivera mitt teamLåt oss därför ändra antagandena innan du ställer dig själv en fråga eller tillåter dig en medveten tanke. Låt oss till exempel ha följande antaganden som utgångspunkt:


 • Jag kan utvecklas

 • Jag kan få en befordran

 • Min erfarenhet räcker

 • Jag vet hur jag ska motivera mitt team

Med dessa nya antaganden skulle jag vilja att du ger dig själv 5-10 minuter och skriver ner nya frågor. Dessa frågor kommer att ge dig möjlighet att vidta åtgärder mot vad du önskar och önskar.


Vi hjälper chefer och chefer på c-nivå att vara i bästa form av sina karriärer och sluta oroa sig för sitt ledarskap. Om du vill att vi ska utmana dig med våra frågor som stärker och skapar positiv förändring i människors liv boka ett 15 min samtal med oss.

Det är ett begränsat antal samtal vi kommer att ta emot. När de tillgängliga samtalen är borta tar vi inte längre emot. Så snälla bli inte upprörd om vi inte kan ta din om du är sen.

27 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page