top of page
Sök

Att övervinna frustration under karriärens tillväxtresa

Uppdaterat: 30 jan.Du är väl medveten om att ett företags framgång beror på dess arbetsstyrkas kollektiva prestation.


En ofta förbisedd aspekt som kräver uppmärksamhet från VD:ar, HR och C-Level Executives är effekten av en oklar karriär tillväxtväg på de anställdas prestationer.


Det finns ett par saker som vi har insett under åren spelar en avgörande roll för dina medarbetares motivation för att uppnå optimala resultat.Det här är de fyra främsta orsakerna till underpresterande:
Låt oss dyka in i denna ibland bortglömda orsak till underprestation

Föreställ dig det här scenariot inom ditt företag: en känsla av osäkerhet kvarstår bland de anställda om riktningen för deras karriärer.


Denna otydlighet dämpar inte bara motivationen utan hindrar dem också från att göra sitt bästa. För individer med anmärkningsvärda färdigheter blir denna tvetydighet en vägspärr och lämnar dem utan en tydlig väg framåt.Har du som VD, HR eller C-Level Executive på sistone kollat om dina anställda och teammedlemmar vet vart deras karriärer är på väg? Otydligheten gör att ledare och medarbetare känner sig mindre motiverade och inte gör sitt allra bästa på ett medvetet eller undermedvetet sätt.


Särskilt begåvade människor kan fastna i en situation där de inte kan se en tydlig väg att gå vidare.Låt oss nu bryta ner varför detta händer i enklare termer:


1.Ingen tydlig väg framåt: Precis som på en roadtrip jobbar människor bättre när de vet vart de är på väg. När det inte finns någon tydlig riktning i karriären kan medarbetarna bli osäkra och mindre motiverade att göra sitt bästa.


2. Att känna sig fast på plats: Föreställ dig att du står på ett ställe och inte vet vilken väg du ska gå. Det är så begåvade individer kan känna sig när det inte finns något självklart sätt att avancera i sina karriärer. Denna "fasta" känsla leder ofta till mindre spänning över deras arbete.


3. Det är som att köra i mörkret: Tänk dig att köra på natten utan strålkastare – det är tufft! På samma sätt behöver anställda tydliga avancemangsmål för att se vart de är på väg. Om det inte finns något ljus på deras karriärväg, kan de sakta ner och inte prestera på sitt bästa, vilket ofta sker på en undermedveten nivå.Neurovetenskapen bakom stagnation:

Ur ett neurovetenskapligt perspektiv längtar hjärnan efter förutsägbarhet och syfte.


När anställda upplever begränsade möjligheter till karriärtillväxt, genomgår hjärnans belöningssystem, som främst drivs av dopamin, en nedgång.


Bristen på tydliga mål utlöser en stressreaktion, hindrar kognitiva funktioner och minskar den totala produktiviteten.


I huvudsak skickar en dimmig karriärväg signaler om osäkerhet till hjärnan, vilket skapar en grund för missnöje och oenighet.Som ledare är förståelsen av detta neurobiologiska svar avgörande för att skapa strategier för att mildra de negativa effekterna av en oklar karriärtillväxtväg. Det handlar inte bara om professionell utveckling; det handlar om att anpassa organisationens mål med individuella ambitioner för att skapa en symbiotisk relation som främjar uppfyllelse och excellens.
Hur man uppnår detta


3 praktiska övningar som vi uppmuntrar våra kunder att prova med sina anställda:


1. Workshop om målklarhet:

Detta kan vara som ett team eller ha korta en-till-en-samtal där anställda kan definiera sina kortsiktiga och långsiktiga karriärmål.


Ge dem en enkel mall för att formulera sina mål och dela upp dem i möjliga steg.


Insikter från vår erfarenhet: Dela framgångshistorier från individer som har navigerat liknande karriärvägar framgångsrikt. Tillhandahåll en-till-en-coachningssessioner för att anpassa personliga ambitioner med organisatoriska mål, ge vägledning om att förfina och uppnå sina mål.2. Strengths Discovery Session

Underlätta en workshop för styrkabedömning med hjälp av verktyg som Brighter Leader's StrengthsFinder eller andra liknande resurser.


Uppmuntra anställda att identifiera sina viktigaste styrkor och talanger, koppla dem till potentiella karriärvägar inom organisationen.


Skapa en plattform för anställda att dela sina styrkor och diskutera samarbetsmöjligheter inom team.


Insikter från vår erfarenhet: Utveckla personliga coachingplaner baserade på identifierade styrkor, vilket hjälper anställda att utnyttja sina unika möjligheter för karriäravancemang. Inför mentorskapsprogram där erfarna individer vägleder andra utifrån deras styrkor och erfarenheter.3. Prestations visualiserings övning:

Guide medarbetarna genom en visualiseringsövning där de föreställer sig att de utmärker sig i sina roller, uppnår karriärmilstolpar och bidrar väsentligt till organisationens framgång.


Genomför regelbundna incheckningar för att se över och justera sina visioner allt eftersom de gör framsteg i sina karriärer.


Insikter från vår erfarenhet: Introducera mindfulness-tekniker för att öka fokus och minska stress, främja ett positivt tänkesätt som bidrar till hög prestation. Ge kontinuerligt coachningsstöd för att ta itu med utmaningar och fira framgångar när anställda arbetar mot sina tänkta karriärresultat.


Kombinationen av måltydlighet, utnyttjande av styrkor och prestationsvisualisering skapar en omfattande ram för personlig och professionell tillväxt.


Låt oss dela med oss av vad några av våra kunder säger:

Genom att förstå det känslomässiga landskapet hos din arbetsstyrka har du nyckeln till att skapa en miljö som aktivt stödjer individuella ambitioner.


Tydliga karriärvägar fungerar som en vägledande kraft och ger en djup känsla av syfte som utlöser positiva förändringar i hur hjärnan svarar, i slutändan förbättra de anställdas övergripande prestationer.När du guidar din organisation genom osäker terräng, tänk på att för att undanröja tvetydigheter i karriärtillväxt kräver avsiktlig ansträngning.


Omfamna ett transparent och stödjande förhållningssätt till karriäravancemang, och erkänn det inte bara som en strategisk nödvändighet utan som en grundläggande aspekt av framgång grundad i neurovetenskap.


Att styra din arbetsstyrka mot sin fulla potential innebär att erkänna att tydlighet och stöd inte bara är organisatoriska ideal – de är strömmarna som driver ditt skepp genom de ständigt föränderliga hav av professionell tillväxt.


Om du inte har tid eller resurser att göra detta själv, oroa dig inte.


Lyft ditt teams prestation! Följ med oss för ett exklusivt liveevent på LinkedIn: "High Performance Coaching Strategies to Overcome Underperformance."


📅 Datum: 1:a Februari

🕒 Tid: 15:30 CET / 09:30 AM EST


Lås upp hemligheterna för att omvandla underprestation till excellens med banbrytande coachningsstrategier.


Lär dig hur du inspirerar, motiverar och vägleder ditt team till oöverträffad framgång. Missa inte denna transformerande session!35 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page