top of page
Sök

Omfamna förändring: Hur ignorering av tillväxtmöjligheter leder till underprestation


Utanför komfortzonen sker tillväxten


I våra tidigare artiklar har vi pratat om fyra av de 5 kritiska misstagen att undvika med underpresterande anställda, du kan läsa mer nedan:Idag kommer vi att fokusera på det femte misstaget: ignorera möjligheter för tillväxt eller övergång


På resan mot kontinuerlig tillväxt kan stagnation tyst förvandlas till underpresterande.


Har du en känsla av att några av dina ledare och medarbetare blir frestade att bekvämt sätta sig in i sina rutiner och navigera på de välbekanta vägarna?


Som VD, HR-profesionell eller chef på C-nivå är du säkerligen väl medveten om att bortom gränserna för denna komfort ligger tillväxtens rike, vilket lockar oss att ta vara på de möjligheter det ger.


Men vad kan du göra när teammedlemmar och anställda blundar för dessa chanser till tillväxt eller övergång och oavsiktligt främjar underprestationer?-> Lyssna på artikeln härBekvämlighetsfällan


Medarbetare och ledare som prioriterar trygghet håller sig ofta inom sina bekvämlighetszoner, vilket kan leda till stagnation. Utmaningar minimeras och risker hålls på hanterbara nivåer.


Utifrån vår omfattande erfarenhet vill vi dela med oss av några viktiga insikter om hur man kan vända denna trend av underpresterande. Vi strävar efter att hjälpa dina team att utnyttja sin verkliga potential, vidga sina vyer, lära sig nya färdigheter och anamma utmaningar.


Kostnaden för självbelåtenhet kontra anpassning till förändring


För att undvika fällan att misslyckas med att anpassa sig till förändrade omständigheter och riskera att hamna på efterkälken i ett alltmer konkurrensutsatt landskap kommer det att kräva att man bryta sig loss från status quo.


Det kommer att kräva ett proaktivt förhållningssätt till lärande och utveckling, som uppmuntrar team att anamma nya metoder och tänkesätt.Omfamna förändring: en väg till att övervinna underprestationer


Som ett High-Performance företag har vi bevittnat fallgroparna av självgodhet och de enorma fördelarna med att omfamna förändring.


I vår långa erfarenhet av att arbeta med olika team har vi samlat värdefulla insikter som kan hjälpa individer och organisationer att undvika stagnationsfällan och utnyttja deras verkliga potential.


Nedan delar vi tre konkreta vägar för att motverka fällan av bekvämlighet:


Innovation som en katalysator för excellens


Innovation bör vara kärnan i din strategi för tillväxt. Det handlar om mer än att bara komma på idéer; det handlar om att vidta åtgärder och implementera dessa idéer effektivt.


Vi uppmuntrar att främja en miljö där kreativiteten hyllas och upplevda misslyckanden ses som värdefulla möjligheter till lärande. Detta proaktiva tillvägagångssätt kan leda till betydande genombrott som driver ditt företag framåt och förhindrar stagnation.


Investera i din största tillgång: Människor


Kontinuerligt lärande och utveckling är avgörande. Som High Performance Coach rekommenderar jag att du investerar i träningsprogram, workshops och seminarier som kombinerar arbete med både "The Inner" och "The Outer Game."


Genom att kontinuerligt utöka sina färdigheter kan dina team ta sig an nya utmaningar med självförtroende och bidra till din organisations smidighet och motståndskraft.


Att odla en motståndskraftig organisationskultur


Att bygga motståndskraft inom din organisation innebär mer än att bara anpassa sig till nästa stora förändring; det kräver starkt ledarskap och tydlig, konsekvent kommunikation.


Som ledare bör du vara en mästare av förändring, inspirera och motivera ditt team med transparens och orubbligt stöd. Effektiv kommunikation är nyckeln till att hantera förväntningar och minska motståndet, vilket gör övergångarna smidigare och mer produktiva.


Berättelse från verkliga livet


Ett vackert exempel är det från en av våra kunder, där en lokal filial av ett globalt detaljhandelsföretag förkroppsligade en strategi centrerad på proaktiv tillväxt genom strukturerade workshops och både team- och individuella coachningssessioner.


Workshops för att främja ett tillväxttänkande


Företaget anordnade kvartalsvisa workshops som syftade till att hjälpa ledare och team att identifiera de olika nivåerna inom sina komfortzoner, grönt för situationer mycket bekväma, gult för situationer som krävde boende och vissa färdigheter och rött för situationer som är för långt ut och där man bör undvika .


Genom att öka medvetenheten om hur dessa områden såg ut för var och en kunde deltagande medlemmar vidta konkreta åtgärder för proaktiv, positiv förändring.


Detta fungerade som en plattform för personal på alla nivåer att kliva utanför sitt dagliga ansvar och tänka i sidled kring utmaningar och möjligheter inom butiksytan. Sessionerna uppmuntrade deltagarna att utforska nya idéer utan rädsla för att misslyckas.Team och individuell coachning

För att fördjupa en tillväxtkultur har företaget engagerat sig i både team- och individuella coachningssessioner. Dessa sessioner var speciellt utformade för att avslöja och odla potentialen inom varje ledare, med fokus på att förstärka deras styrkor och hitta möjligheter till tillväxt.


Denna personliga coachningsstrategi fick inte bara ledare att känna sig stödda och uppskattade, utan den skapade också ett klimat av förtroende, uppmuntrade dem att ta kalkylerade risker och experimentera med innovativa tillvägagångssätt i sina roller.


Särskilt teamcoachningssessionerna visade sig vara avgörande för att bygga en enad front, anpassa alla ledare med organisationens strategiska mål och främja en samarbetsmiljö som ledde till delad framgång.Implementering och feedback

Idéer som genererades från workshops och coachningssessioner var inte bara teoretiska; de genomfördes aktivt på försök. Organisationen upprätthöll en återkopplingsslinga där resultaten av dessa initiativ utvärderades och konstruktiv feedback gavs.


Denna process hjälpte till att förfina idéerna och omvandla kreativa lösningar till praktiska och effektiva strategier som drev företaget framåt.Bygga en motståndskraftig, innovativ kultur

Kombinationen av workshops och personlig coachning skapade en robust miljö där kontinuerligt lärande och innovation var en del av vardagskulturen.


Detta tillvägagångssätt förbättrade inte bara individuella anställdas prestationer utan förbättrade också avsevärt teamdynamiken och den övergripande smidigheten i den lokala organisationen inom dess globala ram.


Genom att kontinuerligt investera i och prioritera dessa utvecklingsstrategier kunde företaget ligga före i en konkurrenskraftig bransch, snabbt anpassa sig till nya marknadskrav och möjligheter, och på så sätt undvika stagnationsfällan.Här är några praktiska tips som du kan prova på egen hand för att komma loss från stagnation och släppa fram dina verkliga förmågor.


1. Genomför en personlig revision:


Ta dig tid att reflektera över din nuvarande situation. Identifiera områden där du känner dig stillastående eller underpresterar, både i ditt privatliv och din karriär. Denna självbedömning kan hjälpa till att peka ut områden för tillväxt och ge klarhet om var du ska fokusera dina ansträngningar.


2. Sätt tydliga mål:


Sätt upp specifika, mätbara mål för dig själv, både kortsiktiga och långsiktiga. Dessa mål bör vara utmanande men ändå uppnåeliga och fungera som ledstjärnor för att vägleda din resa mot förbättring. Oavsett om det handlar om att bemästra en ny färdighet, fortsätta utbildning eller söka nya karriärmöjligheter, kommer tydliga mål att hjälpa dig att hålla dig motiverad och fokuserad.


3. Omfamna kontinuerligt lärande:


Engagera dig för livslångt lärande och kompetensutveckling. Utforska onlinekurser, workshops eller seminarier som är relevanta för dina intressen och karriärsträvanden. Håll dig uppdaterad med branschtrender och framsteg, och var proaktiv i att söka efter möjligheter till tillväxt och självförbättring.


4. Gå utanför din komfortzon:


Utmana dig själv att regelbundet gå utanför din komfortzon. Arbeta som volontär i projekt som tänjer på dina förmågor, tar på dig nya ansvarsområden eller söker efter möjligheter att samarbeta med kollegor från olika avdelningar eller bakgrunder. Att omfamna obehag är ofta där den mest betydande tillväxten sker.


5. Sök feedback och mentorskap:


Var inte rädd för att söka feedback från kamrater, mentorer eller ledare. Konstruktiv feedback kan ge värdefulla insikter om blinda fläckar och ge vägledning om hur man kan öka medvetenheten. Detta kan hjälpa dig att navigera din egen väg mot tillväxt och utveckling.


6. Odla motståndskraft:


Förstå att motgångar och misslyckanden är en oundviklig del av resan mot framgång. Istället för att låta dem avskräcka dig, se dem som möjligheter till lärande och tillväxt. Odla motståndskraft genom att anta ett tillväxttänkande och omformulera utmaningar som möjligheter att förfina dina färdigheter och utveckla nya styrkor.
Lås upp potentialen för att bekämpa underprestation

Att ignorera möjligheter till tillväxt eller övergång är ett säkert recept för underprestation, både personligt och professionellt. Genom att motstå förändring och hålla fast vid det välbekanta begränsar vi oavsiktligt vår potential och hindrar vår förmåga att frodas.


Låt oss istället omfamna förändring som en katalysator för tillväxt och omvandling. Låt oss ta oss ur våra komfortzoner, välkomna utmaningar och ta möjligheter med mod och beslutsamhet.Genom att göra det låser du upp din sanna potential och banar väg för en ljusare, mer tillfredsställande framtid, fri från bojor av underprestation.


Genom att förstå vikten av att ta itu med underprestationer och ta proaktiva åtgärder för att åtgärda det, kan organisationer skapa en kultur av ansvarighet, ständiga förbättringar och framgång.


Om dessa utmaningar resonerar med dig, eller om du står inför andra utmaningar, är Brighter Leaders här för att vägleda dig.


1 visning0 kommentarer

Comments


bottom of page