top of page
Sök

Welcome 2021! Message here...

Uppdaterat: 1 jan. 2021


(English follows)


Det här året har varit speciellt, märkligt och annorlunda på alla sätt. Det har dock påverkat var och en på olika sätt. Personligen kan jag säga att trots oönskade anpassningar, osäkerheter och ekonomisk bortfall har det här året tagit fram det bästa inom mig och påmint mig om de styrkor jag har. Vilka är dina styrkor som du blev du påmind om?


Jag har också fått uppleva hur pandemin tagit fram det bästa hos så många människor. Med säkerhet har du också upplevt många goda exempel som har inspirerat och skänkt glädje när det mest behövdes.

Sedan länge hade vi en teknologi som möjliggjorde möten, affärer och närhet till kära. Men det var tack vare nöden som pandemin utlöste, som många möjligheter uppenbarades. ”Never waste a good crisis” blev en verklighet.


Att se det positiva före det negativa, att se möjligheter istället för problem, att se hinder som något som finns på vägen för att stärka oss blev mångas motto men inte allas. Det finns mycket jobb kvar inom ledarskap.

Brighter Leaders tar fram det bästa hos ledare och hjälper dig ta fram det bästa i varje situation, hjälper dig få saker att hända och gå i den riktning du vill.


2021 blir vad du gör av det. Välkommen till din framtid genom ett klick!


(English text)


This year has been special, strange and different in every way. However, it has affected everyone in different ways. Personally, I can say that despite unwanted adjustments, uncertainties and financial loss, this year has brought out the best in me and reminded me of the strengths I have. Which strengths were you reminded of?


I have also experienced how the pandemic brought out the best in so many people. With certainty, you have also experienced many good examples that have inspired and given joy when it was most needed.


For a long time, we had a technology that enabled meetings, business and closeness to loved ones. But it was thanks to the need that the pandemic triggered that many possibilities were revealed. "Never waste a good crisis" became a reality.


To see the positive before the negative, to see opportunities instead of problems, to see obstacles as something that exists on the way to strengthen us, became the motto of many but not everyone. There is a lot of work left within leadership.


Brighter Leaders brings out the best in leaders and helps you bring out the best in every situation, helping you make things happen and going in the direction you want.


2021 will be what you make of it. Welcome to your future with one click!

48 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page