top of page
Sök

Anpassa din ledarstil till den fas din organisation befinner sig i

Uppdaterat: 24 nov. 2020

En tydlig organisationsvision som är effektivt kommunicerad och förankrad hos all personal är en stark och trygg grund att stå på. Ledare i en sådan organisation har ett försprång. Men även om visionen kan hålla i många år, förändras organisationer över tid.


Vid startupfasen krävs det kapital och omsättningen är låg; oftast gör organisationer förlust. Att lyckas få med sig bra medarbetare som tror på visionen och affärsidén är kritiskt. För den som leder en organisation i denna fas är det viktigt att kunna engagera, entusiasmera, locka och behålla nyckelpersoner. Samtidigt behöver ledare vid uppstarten kunna vara målinriktade, varva mellan strategiska och operativa processer, ha problemlösningsförmåga, tåla höga stressnivåer och balansera det hela på ett bra sätt.


När organisationen har mognat är ledarens roll en annan och ledarstilen behöver inte anpassas i lika hög grad efter själva organisationen utan efter varje enskild individ. Vilken nivå av styrning och stöd behöver var och en? Ska ledaren vara en coach eller styra? Ska han/ hon ge stöd eller delegera?


Expansionsfasen kan vara spännande för visionära ledare men något skrämmande för dem som har svårare med förändringar.


Om du som ledare möter dina medarbetares behov, blir det enklare för dem att lyckas med sina uppdrag.

I vilken fas befinner sig din organisation? Vad har du för ledarstil och vilka förändringar ser du att du skulle behöva göra för att få ditt team och din organisation dit ni ska?5 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page