top of page
Sök

Inside your organisation

Uppdaterat: 29 jan. 2021
När vi tittar på organisationer skulle jag våga säga att ledarskap är avgörande, oberoende om det är ett företag, en offentlig organisation eller en förening. När man tittar inuti organisationen kan man åtminstone efterhand säga att det som gjorde skillnaden var ledarskapet.


Vi talar inte om en person, ”the leader”. Naturligtvis finns det i organisationen människor som inspirerar och ger energi. Vi pratar om hur ledarskapet engagerar andra och stödjer dem för att skapa förändring och innovation.


Det handlar om att hitta i ert team, i er ledningsgrupp, vad ni vill uppnå tillsammans. Att hitta den gemensamma viljan för att hitta energin och sammanhållningen för att uppnå bättre resultat. Detta är viktigt både internt mot organisationen och externt gentemot kunder, leverantörer och andra intressenter.


Här kan du boka en kostnadsfri utvärdering av er effektivitet som ledningsgrupp eller titta bland tillgängliga workshops för att öka resultaten och effektiviteten i det arbetet ni gör som ledningsgrupp.


(English)

When looking into organisations, I would dare say that leadership is decisive, independently if it is a business company, public sector organisation or association. When looking inside the organization you can at least after hand say that what made the difference was leadership.


We are not talking about one person, ”the leader”. Of course there are in the organisation people that inspire and give energy. We are talking about how leadership engages others and supports them in order to create change and innovation.


It’s about finding in a team, in a management group, what we wish to achieve together, to find the common will. To find the energy, the cohesion to achieve impact. This is important both internally towards the organisation and externally towards customers, providers and other stakeholders.

Here you can book a free evaluation of your effectiveness as a management team or check available workshops to increase impact and effectiveness of the work you do as a management team.
16 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page