top of page
Sök

Innovative organisations have 10% higher revenue(English text follows)


80% av ledningsgrupper tror att deras nuvarande affärsmodeller riskerar att störas inom en snar framtid

84% av ledningsgrupper säger att innovation är viktigt för deras tillväxtstrategi

84% av ledningsgrupper anser att deras framtida framgång är mycket eller extremt beroende av innovation.

96% av ledningsgrupper har definierat innovation som en strategisk prioritering


Innovativa organisationer har 11% högre intäkter och 22% högre operativa vinster.

Innovation, tänkande utanför boxen, kreativitet måste främjas av visionära ledare. Framgångsrika ledare fokuserar både på drift och utveckling.


Hur främjar och belönar din organisation nya sätt att tänka?


Hur främjar du din egen kreativitet och ditt teams?


Låt oss komma i kontakt och brainstorma kring hur du kan hjälpa ditt team, din organisation och dig själv att utveckla ”utanför boxen” tänkande och innovativt ledarskap för att uppnå och överträffa dina KPIer, Utvecklingen börjar nu!


(English)


80% of management teams think their current business models are at risk to be disrupted in the near future

84% of management teams say that innovation is important to their growth strategy

84% of management teams consider their future success to be very or extremely dependent on innovation.

96% of management teams have defined innovation as a strategic priority


Innovative organisations have 11% higher revenue and 22% higher operational gains.


Innovation, thinking outside the box, creativity needs to be fostered by visionary leaders. Successful leaders focus both on operation and development.


How does your organisation foster and reward new ways of thinking?

How do you foster your own creativity and that of your team?


Let us get in touch and brainstorm on how you can help your team, your organisation and yourself to develop innovative thinking and leadership to excel your KPIs. Your journey starts here!

10 visningar0 kommentarer

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page