top of page
Sök

Hur Du behärskar kraften att behålla FOKUSAtt frigöra din potential som ledare är vår passion. Ju fler ledare vi hjälper desto mer blir vi en transformerande kraft som samarbetar för att göra våra samhällen bättre för oss och kommande generationer.


Ledare vi möter delar med oss olika utmaningar de står inför. En av dem är att hålla konsekventa fokusnivåer. Höga fokusnivåer ger oss en känsla av effektivitet, kontroll, framåt, uppnå mål och önskade resultat. Med det kommer även en känsla av tillfredsställelse, slutförande, medvetenhet, öppenhet för vår miljö runt oss..


Höga fokusnivåer ska inte förväxlas med tunnelseende.

Även om vi i ett tunnelseende är väldigt fokuserade förlorar vi perspektivet på andra viktiga saker som händer runt omkring oss. Vilket i sin tur visar att vi saknade fokus i de aspekterna.

Fokus är mycket relaterat till medvetenhet. I neuro-termer kan vi säga att det bästa fokuset är när vi använder våra Alpha-hjärnvågor. Det är då du är avslappnad och stressfri och kan vara kreativ och problemlösnings-orienterad.


Om du försöker fokusera under långa perioder kommer du att upptäcka att du kommer att bli trött och dina energinivåer kommer att sjunka.


Det bästa sättet att öka ditt fokus är att fokusera under kortare perioder, låt oss säga 20 min åt gången. Byt sedan aktivitet eller gör något som får dig ur fokus. Denna teknik tar tid att behärska.


De som redan behärskar detta, tar det till nästa nivå där de hyperfokuserar i 5 min till 7 min, uppnår de högsta nivåerna av kreativitet och effektivitet utan att offra andra saker eller få de negativa effekterna av trötthet och energiförlust.


Det är bevisat att dagdrömmar eller vandring är viktigt i ditt liv för att uppnå högre och mer konsekventa fokusnivåer. För att vara skarp och alert måste du också vara ur fokus.


Här är ett tips, om du kämpar med att öka ditt fokus kan din verkliga utmaning vara att göra saker som får dig helt ur fokus. Så försök att göra något varje dag som inte kräver det fokus du behöver ha på jobbet. Med konsekvent praxis över tid kommer du att märka högre nivåer av flöde, produktivitet och välbefinnande som härrör från bättre fokus.


Du kan också behärska kraften i att vara fokuserad. Ta kontakt med oss för en kostnadsfri konsultation.


17 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page