top of page
Sök

Det team byggande ledarskapet

”Mästerskap vinns med teamwork” (Michael Jordan)Den som deltar eller har deltagit i en lagsport vet hur viktigt det är att alla i laget har en tydlig och gemensam målbild. I lagsport har varje medlem i laget en särskild expertis.

I kappsegling t.ex., har var och en som är på båten en definierad roll; en som har koll på vinden, en som trimmar storsegel, en som trimmar försegel, en som navigerar och har koll på banan och andra båtar samt en som styr. Alla förstår vikten av vad det de själva och andra gör. En mycket viktig aspekt i dessa sammanhang är tydlig och kontinuerlig kommunikation mellan lagets medlemmar. Dålig kommunikation kan i värsta fall utgöra en livsfara.

Kaptenen ombord ser till att seglarnas samlade kompetens bidrar till synergi och effektivitet. Alla ombord känner till och delar lagets vision, strategi och mål och känner tillhörighet i laget. Laget delar en anda av engagemang, värdighet och kvalitet. Varje kappsegling avslutas med en utvärdering av insatserna gentemot resultatet, både de individuella och de som lag, i en anda av energi, hopp och positiva känslor inför nästa tävling.

Vad kan företag och organisationer lära av lagsport?


Den kanske allra viktigaste nyckeln till framgång för en ledare och ett företag är att rätt lagmedlemmar ingår i konstellationen. Den kloke lagledaren vet vad hon eller han kan förvänta sig av sina lagspelare och sätter samman det bästa laget för att nå de uppsatta målen.

När teamets deltagare är utsedda är det viktigt att de hittar ett arbetssätt som drar nytta av alla de specifika kompetenser som teamet sammantaget besitter.

Det är avgörande för ett framgångsrikt resultat att teamets syfte och mål är meningsfullt och kristallklart formulerat. Ett framgångsrikt teamwork innebär att alla ansvarar för både arbetssätt och resultat.

Finns det situationer på jobbet där ni kan uppnå bättre resultat genom lagarbete? Om ditt team ännu inte är ett högpresterande team, vad tycker du fattas för att ni skall komma dit?


9 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page