top of page
Sök

Dags för medarbetarsamtalet?


Några råd till dig som ska hålla i utvecklingssamtalet med medarbetare:

 • Skapa ett bra klimat i samtalet, försök lyssna på en djupare nivå och ta emot feedback. En bra tumregel är 70–30, där du som chef ska lyssna 70% och prata 30%. Ställ gärna öppna följdfrågor. Öppna frågor är de som hjälper medarbetaren att prata t.ex. Varför? När upplevde du det? På vilket sätt? Kan du beskriva mer? Hur?

 • Försök att hantera svaren på ett lyhört sätt. Du kan till exempel säga något som ”jag hör vad du säger, låt mig få återkomma” eller ”kan du utveckla”, ”vad menar du när du säger…”

 • Det är bra att ge positiv uppmuntran under samtalet och ställa frågor när du ser att medarbetaren inte har självinsikt på sina utvecklingsområden, t.ex. ”hur skulle du kunna…”, ”vad skulle det innebära om du t.ex. ….”

 • Att avsluta ett samtal tydligt är lika viktigt som att inleda det tydligt. Ha koll på tiden utan att stressa. Avsätt hellre mer tid än för lite.

 • Be medarbetaren summera samtalet och fyll i det som han/hon har missat.

 • Viktiga saker att ha med sig vid samtalets slut är:

  • Vem gör vad och när

  • Vad ska dokumenteras

  • Hur ska samtalet leva vidare under året som en tydlig plan för arbetet.

Var dessa tips användbara? Du kan ladda ner frågeformulären som utgör underlaget till ditt medarbetarsamtal här.

77 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page