top of page

Det är avgörande hur förbered du som chef är före, under och efter medarbetarsamtalet. Dina medarbetares välmående kommer att påverka deras prestation.

 

Medarbetarna är den viktigaste resursen företaget har och tillsammans med kunder och leverantörer blir de företagets bästa ambassadörer.

 

Oavsett hur många medarbetarsamtal du har hållit i finns har du alltid möjlighet att vässa dig.

 

I detta underlag får du frågor och tips som kommer att ge djup och bredd till samtalet med dina medarbetare. Detta underlag blir extra bra för dig som inte är van att hålla i medarbetarsamtal.

Underlag medarbetarsamtal

3 250,00 krPris
 • Du får 15 min samtal med affärs- och ledarutvecklaren Lizzie Claesson före samtalet och innan din medarbetare får underlagsfrågorna. I detta samtal kommer Lizzie Claesson att ställa frågor till dig som chef och eventuellt anpassa underlaget så att det bäst passar dina och företagets behov.

  Du får underlag i form av frågor som medarbetaren ska fundera på på egen hand, frågor du behöver fundera i förväg och frågor som ni behöver ta uti gemensamt. Reflektionsfrågorna som tas upp i blanketten samlas under följande ämnen:

  1. Uppdraget
  2. Företaget
  3. Feedback till chef
  4. Feedback till medarbetare
  5. Självskattning
  6. Nästa steg

   

  Uppföljning: Att följa upp ett samtal är lika viktigt som att genomföra det. Under ett telefonsamtal eller zoom-möte (ca. 15 min) får du tips om hur du lyckas med detta.

bottom of page