top of page
Sök

Kulturkonflikt? Coachinginitiativ som driver verkliga resultat
Under de senaste veckorna har vi täckt de fyra vanligaste misstagen att undvika när du anlitar coachningstjänster.Den här veckan går vi direkt till #5 på listan som är: Neglecting Cultural Alignment.

Företag vänder sig alltmer till coachningsmetoder för att främja tillväxt, utveckla ledarskap och förbättra den övergripande prestandan.


Mitt i entusiasmen för att ta till sig nya tekniker förbises ofta en avgörande aspekt: ​​anpassningen av coachningsmetoder till företagets kultur.


Att försumma denna anpassning kan leda till motstånd, hindra integrationen av nya färdigheter på arbetsplatsen och potentiellt undergräva effektiviteten hos coachinginitiativ.


Erkänna konflikten: Den dolda barriären för framgång

Varje företag har sin egen unika kultur – en blandning av gemensamma värderingar, hur människor kommunicerar och hur de beter sig. När coachingprogram inte är anpassade för att passa denna kultur kan det orsaka problem som missförstånd, osäkerhet och att anställda känner sig frånkopplade.


Denna missmatchning kan visa sig på olika sätt, som att folk är osäkra på feedback eller inte är öppna för att prova nya saker.


Strategier för att skräddarsy coaching för att passa kulturen

För VD:ar, HR-proffs och chefer på C-nivå är det avgörande att överbrygga detta gap. Det kräver ett proaktivt förhållningssätt för att förstå organisationens kultur, dechiffrera dess kärnvärden och anpassa coachningsmetoderna därefter.Här är några praktiska strategier att överväga:


Kulturell bedömning: Anpassa organisationens kultur, inklusive dess kommunikationsstilar, värderingar och föredragna interaktionssätt med coachningsmetoden. Detta kommer att ge värdefulla insikter i de kulturella nyanserna och göra coachningsprocessen smidigare och mer effektiv.


Samarbetsmetod: Arbeta nära med coachande proffs för att anpassa deras metoder till organisationens kultur. Uppmuntra öppen dialog och samarbete för att säkerställa att coachingpraxis har resonans hos anställda och överensstämmer med organisationens mål.


Anpassade sessioner: Skräddarsy coachningssessioner för att matcha organisationens kommunikationspreferenser och kulturella normer. Det kan handla om att integrera återkopplingsmekanismer och skapa ett säkert utrymme för öppen dialog och utforskande.


Återkopplingsslinga: Etablera en återkopplingsslinga för att bedöma effektiviteten av coachningsinitiativ och deras anpassning till organisationens kultur. Begär feedback från anställda, chefer och coachingproffs för att identifiera förbättringsområden och förfina coachningsmetoderna därefter.


Exempel från verkligheten

Den transformerande kraften i kulturell anpassning med coaching

Låt oss dela resan för ett detaljhandelsföretag som vill återuppliva medarbetarnas prestationer och kundnöjdhet genom coachning.


Trots att de anlitade en välrenommerad coachingfirma, stötte sessionerna på ett hinder - det fanns en stark obalans i kommunikationsstilar.


Medan företaget värderade direkt no-nonsens kommunikation, föredrog coachingfirman ett subtilt tillvägagångssätt. Denna felställning ledde till motstånd, missförstånd och bristande mottaglighet bland anställda.


Företagsledarna insåg behovet av anpassning, ingrep och beslutade att byta coachningsfirma. Tillsammans genomförde vi en analys av deras kultur, samarbetade nära och skräddarsydda sessioner för att passa deras unika miljö.


Genom att integrera kommunikationssignaler, främja en stödjande atmosfär och omfamna organisationens kulturella nyanser, förvandlade vi motstånd till mottaglighet och skepsis till entusiasm.


Effekten var djupgående. Medarbetarna tog emot feedback, samarbetet blomstrade och prestationerna steg i höjden. Företaget bevittnade en påtaglig 25% ökning av produktiviteten, vilket understryker den transformativa kraften i kulturell anpassning med coaching.Genom att erkänna och överbrygga denna klyfta kan organisationer frigöra den fulla potentialen hos coachinginitiativ, driva tillväxt, innovation och varaktig framgång i dagens dynamiska affärslandskap.


Är du redo att se hur högpresterande coachning kan leda till resultat för ditt team eller din organisation?80 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page