top of page
Sök

5 Kritiska Misstag att Undvika med Underpresterande Anställda: Insikter för VD, HR och Chefer

Uppdaterat: 27 apr.
På varje arbetsplats finns det tillfällen där anställda kanske inte uppfyller de förväntade prestationsstandarderna.


Denna underprestation kan visa sig i olika former, inklusive missade deadlines, minskad produktivitet och dålig kvalitet på arbetet.


Även om underprestationer är en vanlig utmaning för organisationer av alla storlekar och branscher, kan dess inverkan på organisatorisk framgång inte överskattas.


Under de kommande veckorna kommer vi att utforska fem misstag för att undvika och ge insikter om hur man effektivt hanterar underpresterande anställda.

Här är en tjuvtitt på de fem misstagen vi kommer att utforska och ge insikter om hur man hanterar underpresterande anställda effektivt:


  • Brist på tydliga förväntningar

  • Försummar regelbunden feedback

  • Med utsikt över utbildnings- och utvecklingsmöjligheter

  • Misslyckas med att åtgärda rotorsaker

  • Ignorera möjligheter till tillväxt eller övergångHåll ögonen öppna för djupgående insikter om vart och ett av dessa kritiska misstag och hur du undviker dem för bättre resultatstyrning i din organisation.


Varför underprestation

En anställds prestation kan sjunka under de fastställda standarderna eller förväntningarna på sin roll av en mängd olika skäl, allt från brister i kompetens och otillräcklig utbildning till personliga problem eller frigörelse.


Oavsett orsak kan underprestationer få långtgående konsekvenser för både den enskilde medarbetaren och organisationen som helhet.


Åtgärda underprestationer

Att vidta åtgärder mot underpresterande är inte bara en fråga om att åtgärda individuella brister; utan att se helheten för att upprätthålla organisatorisk effektivitet och konkurrenskraft.


Det finns flera sätt att komma till rätta med underprestationer

Förbättra produktivitet och effektivitet:

Oförmågan att hålla deadlines eller leverera kvalitetsarbete påverkar inte bara medarbetarens resultat utan skapar också flaskhalsar och förseningar för andra teammedlemmar.


För att säkerställa att arbetsflödet förblir smidigt och uppgifterna slutförs i tid kan du prova följande:


  • Ge tydliga förväntningar och feedback

Erbjud träning och/eller coaching för att ändra vanor och förbättra tankesättet

Förstärk med erkännande för alla positiva förändringar  • Skydda teammoral och engagemang

Var medveten om alla möjliga raser av förbittring och frustration bland andra teammedlemmar som kan känna sig tyngda av att behöva kompensera för sina kollegors brister, vilket leder till en nedgång i moral och engagemang, vilket i slutändan påverkar teamets övergripande sammanhållning och effektivitet.


- Åtgärda underprestationer så snart som möjligt utan förseningar.

Detta visar ett engagemang för rättvisa och ansvarsskyldighet, vilket kan bidra till att upprätthålla en positiv arbetsmiljö och hålla medarbetarna motiverade.  • Bevara organisationens rykte

I dagens sammanlänkade värld kan nyheter om organisatorisk ineffektivitet eller misslyckanden med att hantera underprestationer spridas snabbt, vilket skadar företagets rykte och trovärdighet.


Kunder, kunder och intressenter som förväntar sig pålitlighet och professionalism från ledare kan sätta extra press för att lösa underprestationer. Att ta några genvägar kommer att tjäna dig och ditt team dåligt.Ta dig istället tid att ta itu med orsaken till underprestationer och agera därefter. Du kan ladda ner vår gratis e-bok med de 7 främsta orsakerna till underpresterande och hur du löser dem här.  • Maximera anställdas potential

Varje anställd besitter unika färdigheter, talanger och potentiella bidrag till organisationen. Underprestationer kan dock skymma eller hämma dessa förmågor, vilket hindrar anställda från att förverkliga sin fulla potential.


Coaching stärker medarbetarna genom att erkänna och vårda deras unika färdigheter och talanger. Genom personlig vägledning, feedback och stöd hjälper coaching individer att övervinna utmaningar och begränsningar och frigöra deras fulla potential.


Detta skräddarsydda tillvägagångssätt främjar tillväxt, ökar förtroendet och maximerar bidragen till organisationens framgång.

Du kan få lite insikter från dessa verkliga fall av människor som står inför utmaningar, genom att övervinna dem med hjälp av en High Performance Coach genom enkla övningar.


Fallstudie 1: VD:s kamp med tidshantering

Daniel, VD för ett växande teknikföretag, blev överväldigad av att hantera flera ansvarsområden och möten, och kände ofta att han inte gjorde framsteg med strategiska initiativ.


Med vägledning från en High Performance Coach implementerade Daniel en tidsblockerande teknik, han arbetade i "Pomodoro"-slots, han definierade dagliga rutiner i linje med högpresterande, han inkluderade mindfulness och andningsövningar i sina dagliga rutiner, bland annat lätt att använda verktyg.


Han planerade specifika tider för strategisk planering, teammöten och personlig reflektion, så att han kunde fokusera på högprioriterade uppgifter och delegera effektivt.


Genom att anamma Pomodoro-tekniken återfick Daniel kontrollen över sitt schema och förbättrade sin produktivitet, vilket i slutändan drev företaget tillväxt framåt.


VD:ar kan implementera högpresterande verktyg som är lätta att använda för att öka tiden för strategisk planering, teammöten och personliga uppgifter.


Genom att fokusera på de 20 % som har 80 % av inverkan på resultatet kan viktiga beslut och aktiviteter prioriteras, vilket minskar distraktioner och maximerar produktiviteten.

Fallstudie 2: HR-professionals kamp med medarbetarengagemang

Sara, en HR-chef på ett medelstort tillverkningsföretag, märkte en nedgång i medarbetarnas engagemang och moral inom sin organisation. Sara var orolig för inverkan på produktivitet och retention och sökte vägledning från en High Performance Coach.


Tillsammans genomförde de regelbundna feedbacksessioner och teambuildingövningar för att främja öppen kommunikation och stärka relationerna mellan anställda.


Dessutom introducerade Sara riktad personalutbildning som workshops inom Growth Mindset, Collaboration and Productivity för att stärka medarbetarna och förbättra deras kompetens, vilket leder till ökad motivation och arbetstillfredsställelse i hela organisationen.


HR kan förbättra medarbetarnas engagemang genom att samarbeta med högpresterande coacher som kan synergi deras mål för att öka teambuilding och samarbete vilket leder till högre nivåer av engagemang och medarbetartillfredsställelse.


Genom att skapa en stödjande och utvecklingsfokuserad kultur kan HR öka moralen, produktiviteten och retentionen inom organisationen.


För att sammanfatta detta kortfattat, att ta itu med underprestationer på arbetsplatsen är inte bara en fråga om att korrigera individuellt beteende; det är viktigt att titta på helheten för att upprätthålla organisatorisk effektivitet, bevara moralen och värna om ryktet.


Genom att förstå vikten av att ta itu med underprestationer och ta proaktiva åtgärder för att åtgärda det, kan organisationer skapa en kultur av ansvarighet, ständiga förbättringar och framgång.


Om dessa utmaningar resonerar med dig, eller om du står inför andra utmaningar, är Brighter Leaders här för att vägleda dig.

27 visningar0 kommentarer

Commentaires


bottom of page