top of page
Sök

17 Ways To Make Your Leadership Matter


(English follows)

FN: s 17 mål för hållbar utveckling (listade längst nere) är integrerade och balanserar de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna. Ditt företag kanske redan är i linje med några av dessa mål, är du det?


Frågan: hur gör du för att få ditt ledarskap att räknas är nog inte lika relevant som Varför skulle du vilja att ditt ledarskap ska göra skillnad?


Genom att börja med "varför" kommer du att gräva i dig själv och hitta om du tror på dessa mål för hållbarhet och vilka som verkligen betyder något för dig. Genom att svara på VARFÖR kommer du till VAD och HUR. Denna tro på VARFÖR - syftet - kommer att upprätthålla ditt ledarskap genom de oundvikliga upp- och nedgångarna.


Låt Brighter Leaders erfarenhet med många ledare ta ditt ledarskap till nästa nivå.

Ta kontakt här eller titta på tillgängliga tjänster som kommer att utveckla ditt ledarskap.(English)

United Nations' 17 goals for sustainable development (listed below) are integrated and balance the economic, social and environmental dimensions. Your company might already be aligned towards some of these goals, are you?


The question: how are you making your leadership matter might not be as relevant as Why would you want your leadership to matter?


By starting with "the why" you will dig into yourself and find whether you believe in these goals for sustainability and which ones that really matter to you. By answering the WHY you'll get to the WHAT and HOW, This belief in the WHY — the purpose — will sustain your leadership through the inevitable ups and downs.


Let Brighter Leaders experience with many leaders take your leadership to the next level. Get in touch here or check available services that will enhance your leadership.Global Sustainability Goals

1 No Poverty. End poverty in all its forms everywhere.

2 Zero Hunger.

3 Good Health and well-being.

4 Quality Education.

5 Gender Equality.

6 Clean Water and Sanitation.

7 Affordable and Clean Energy.

8 Decent Work and Economic Growth.

9 Industry, Innovation and Infrastructure

10 Reduced Inequalities

11 Sustainable Cities and Communities

12 Responsible Consumption and Production

13 Climate Action

14 Life Below Water

15 Life on Land

16 Peace and Justice Strong Institutions

17 Partnerships to achieve the Goal

65 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page