top of page
Sök

Remote work after pandemic?(English follows)


Stockholm-baserade Spotify presenterade nyligen sitt "Work from Anywhere" -program. Googles VD stöder idén om permanent fjärrarbete. Även när vi kommit ur pandemin kommer många av de arbetsvanor som skapats eller fördjupats under denna tid kvarstå.


Vilka resurser kan hjälpa dig och ditt team att kommunicera och samarbeta effektivt, även när ni inte är tillsammans fysiskt? Vilken typ av ledarskap och självledarskap behöver ni för att kombinera företagets behov, medarbetarnas kreativitet och passion? En av utmaningarna som ledare kommer att behöva hantera är hur de kan ta vara på de kreativa färdigheterna i sina team, så att de kan komma med idéer, förbättringar eller innovationer som antingen är inkrementella eller radikala.

Det är klyftan som WHISK vill hjälpa ledare att stänga. I samarbete med Brighter Leaders erbjuder vi ett webinar som ger dig värdefulla insikter och reflektioner.(English)

Stockholm based Spotify recently unveiled its “Work from Anywhere” program.. Google's CEO axes the idea of permanent remote work. Even when the pandemic is gone many of the working habits created or enhanced in this time will persist.

What resources will help you and your teams to communicate and collaborate effectively, even when you're not together in person?


What kind of leadership and self-leadership will you need in order to combine company needs, employee creativity and passion? One of the challenges for leaders to think about: is how can they upgrade the creative skills of their teams, so that they can come up with ideas, improvements, or innovations that are either incremental or radical.

That's the gap that WHISK is trying to help leaders solve. In collaboration with Brighter Leaders we are offering a webinar that will give you worthwhile insights and reflections. Here you can learn more about our webinar.

31 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page