top of page
Sök

Hur du ökar din emotionella intelligens
EQ kan beskrivas som hur smart du är i dina relationer med människor. Känslor har information. Ju bättre du är på att läsa av denna information desto bättre blir din EQ.

En låg EQ ger dig dåliga beslut, kommunikationsproblem, konflikter och otillfredsställande mänskliga relationer.


Varje beslut som påverkar t.ex. kunder, strategi, anställda, påverkas av din emotionella intelligens, därför vikten av att arbeta med att öka din EQ. Var tydlig med de förväntningar du har på dig själv, på ditt team, din organisation. Se till att organisationens och ditt teams förväntningar på dig också är tydliga.


Kärnan i emotionell intelligens är att känna dig själv, allt annat härrör från detta. Tid för reflektion är ett av de viktigaste ledaregenskaperna och ett värdefullt verktyg som ledare, liksom motivation att lära och växa, vilket du förmodligen redan har sedan du läser detta!


Hur du uppfattas av andra är också viktigt, vilket inte handlar om att vara alla till lags. Det är denna uppfattning som du gestaltar i din kommunikation, de ord du använder, ditt kroppsspråk, vad du säger, hur du säger det, vad du inte säger. Genom att reflektera över hur du uppfattas av andra och hur du kommunicerar kan du lära dig mer om dig själv.


Emotionell intelligens handlar inte bara om att identifiera de känslor du har utan också att ge dig själv tid och utrymme att faktiskt känna dessa känslor. Det räcker inte att säga ”jag känner mig besviken”, det är viktigt att låta dig själv känna besvikelsen i hela din kropp. Vi lever mycket hektiska liv, många gånger har vi inte tid och utrymme att känna och leva våra känslor. Detta leder oss längre bort från våra egna känslor och från att förstå andras känslor.


Att ge dig själv tid att leva dina känslor är ett sätt att öka din emotionella intelligens. Det finns olika sätt att göra det på: vissa människor gillar att utöva mindfulness, andra gillar att gå ut i naturen, andra gör hellre fysisk träning. Hur du gör är inte viktigt utan att du gör det. Detta är något som upptagna ledare tenderar att prioritera bort.


Vi kämpar alla med självkontroll ibland. En annan hörnsten i emotionell intelligens är självkontroll. Det finns vissa situationer då det kommer att vara praktiskt att utöva självkontroll, till exempel stress. Du kan också utöva självkontroll i vardagen. Du kan göra detta genom att skapa ett mentalt fönster (en paus) mellan stimuli och ditt svar, så att du inte reagerar på vad andra gör/ inte gör eller säger/ inte säger, utan istället tar en proaktiv hållning genom att inte agera direkt. Chansen är att du hellre kommer ångra att du agerat på något hastigt än att ha väntat och funderat på det.


En strategi för att förbättra din självkontroll är att lära dig att veta vad dina triggers är, förstå dem och ha koll på dem. När du känner till dina triggers blir du inte förvånad över dem. Att inte känna till dina triggers å andra sidan kommer att leda till fattigt beslutsfattande. Att veta vad dina triggers är och lära dig att hantera dem är en stor gåva du kan ge dig själv.


Att förbättra EQ i organisationen hjälper dina anställda att ta med sig det bästa i sig själva till jobbet. Överväg att erbjuda dina medarbetare workshops, gruppcoachningar eller varför inte individuell coachning.


Ett tecken på ledare med hög EQ är att de investerar i sig själva, blir mer motståndskraftiga och anpassningsbara.

124 visningar0 kommentarer

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page