top of page
Sök

Att sätta tydliga intentioner för topprestation


Setting clear expectations for peak performance


Nu när vi går i andra kvartalet är det en lämplig tid att reflektera över våra ambitioner, önskningar och mål.


Dessa reflektioner fungerar som grunden för att sätta tydliga avsikter som leder oss mot det liv vi strävar efter att manifestera.


Mitt i denna kontemplation uppstår tre grundläggande frågor:


  • Vad vill jag ha mer av?


  • Vad vill jag ha mindre av?


  • Vad är jag nöjd med?Dessa frågor utgör grunden på vilken våra intentioner för framtiden bygger.Reflektera över intentioner:


Att sätta intentioner för topprestation handlar inte bara om att utarbeta löften eller sätta upp godtyckliga mål. Det är en medveten process som involverar introspektion och självupptäckt.För att bana väg för ett målmedvetet år är det avgörande att fundera över dessa frågor:


Önskemål om mer:  Tänk på vilka aspekter av livet som ger dig glädje, tillfredsställelse och tillväxt. Är det starkare kontakter med nära och kära, professionella prestationer, personlig utveckling eller en hälsosammare livsstil?


Need for Less:  Reflektera över de faktorer som tömmer din energi eller hindrar dina framsteg. Är det överdriven stress, giftiga relationer, självtvivel eller improduktiva vanor?


Erkännande av tillfredsställelse:  Identifiera de områden där du känner dig nöjd och tillfredsställd. Att känna igen och uppskatta dessa aspekter hjälper till att upprätthålla balans och tacksamhet.


Utnyttja avsikter till handling:


Det räcker dock inte att enbart sätta intentionerr; det är synergin mellan intentioner, ord och handlingar som driver faktisk förändring.
Hur kan man utnyttja de rätta intentionerna och effektivt anpassa dem till handlingar?


  • Medveten planering:  Beskriv specifika, handlingsbara steg mot dina avsikter. Dela upp dem i hanterbara uppgifter för att skapa en färdplan för framsteg.


  • Visualisering och bekräftelse:  Visualisera dina önskade resultat och bekräfta dem genom positivt självprat. Denna övning ökar motivationen och motståndskraften.

Allan Nielsen, Managing Director ColliCare Logistics AB - Sweden

"We have followed Lizzie on Linkedin and her newsletters, which we liked as inspiration so it was easy to book Lizzie for our management team meeting. Lizzie is a true professional with warmth and humor. She really challenged us and gave us some really good tools to keep developing and growing as individuals as well as ta company for better results."


Anki Miiro, Owner Hair & Nu

“I have run a small business for many years and often felt inadequate as a leader. After about a year with Lizzie, I feel much more secure in my role. Our group works so much better."


"The biggest thing has probably been that I have learned that the clearer I am with what I want with the business and where I am going, the more I have brought the group with me. Lizzie has been a sounding board in various matters. It has felt safe to be able to call her in situations where I felt unsure of how to act. "


Sofia Eriksson, Marketing and Communications Director at Kone Scandinavia

"Lizzie combines theory with practice and was able to quickly identify my triggers to reach out and make me work with myself on a deeper level. She creates a safe environment where real development happens. I can really recommend Lizzie to anyone who wants to work with their personal leadership."Leadership Growth Acceleration™ system:


  • Kultivering av mentalt mindset:  Anamma ett tillväxtorienterat tankesätt och se utmaningar som möjligheter till lärande och innovation.

  • Emotionellt välbefinnande:  Att vårda emotionell intelligens och motståndskraft bidrar avgörande till effektivt ledarskap och personlig tillfredsställelse.


  • Förbättring av färdigheter och kunskaper:  Fortlöpande investera i att lära och uppgradera färdigheter, främja anpassningsförmåga och kompetens.


  • Balansera hem och arbetsmiljö: Prioritera en harmonisk balans mellan personligt liv och professionella åtaganden för holistisk tillväxt.

Vilka steg kommer att ta dig dit?


Låt oss använda det här ögonblicket för att sätta intentioner grundade i handling. På så sätt drömmer vi inte bara eller hoppas, vi får saker att hända.Detta är inget säljsamtal, så lämna plånboken hemma. Vi erbjuder chansen att utforska tillsammans och dela vår erfarenhet med dig.

22 visningar0 kommentarer

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page