top of page
Sök

Är de resultat du förväntar dig i linje med de vanor du följer varje dag?Vi vill alla nå fantastiska resultat och nå våra mål. Men många av oss kämpar för att konsekvent uppnå de resultat vi önskar. En anledning till detta kan vara att dina dagliga vanor inte är i linje med de resultat du hoppas uppnå.


För det första är det viktigt att förstå att våra hjärnor är kopplade till att bilda vanor. Vanor är automatiska beteendemönster som bildas genom upprepade handlingar. När en vana väl har skapats tränas våra hjärnor för att utföra den med minimal medveten ansträngning. Detta är fördelaktigt för att spara mental energi, men kan också vara problematiskt när dina vanor inte är i linje med dina önskade resultat.


Genom att anpassa dina vanor med dina affärsmål och personliga mål kan du skapa en kraftfull synergi mellan din hjärna och ditt beteende, vilket gör det mer sannolikt att du kommer att uppnå de resultat du önskar. Som ledare är det viktigt att regelbundet utvärdera om de resultat du förväntar dig är i linje med de vanor du följer varje dag.


Hjärnan är ett anmärkningsvärt organ som ständigt anpassar sig till vår miljö och upplevelser. När vi ägnar oss åt ett beteende upprepade gånger skapar vi neurala banor som gör det lättare att utföra det beteendet igen i framtiden. Som nämnts innebär detta att våra vanor är inkopplade i vår hjärna, vilket gör dem automatiska och lätta.


Känner du igen detta i ditt ledarskap eller personliga liv? Om dina vanor är anpassade till de resultat du vill uppnå, är det mer sannolikt att din hjärna stöder dina ansträngningar och gör dem lättare att uppnå. Å andra sidan, om dina vanor inte är i linje med dina mål, kan din hjärna arbeta mot dig, vilket gör det mer utmanande att uppnå de önskade resultaten.


Därför är det avgörande att utvärdera dina dagliga vanor och rutiner för att säkerställa att de överensstämmer med dina affärsmål och personliga mål.


Låt oss dela med oss av några konkreta tips


  • Hur man uppnår höga produktivitetsnivåer: utveckla vanor som stödjer fokus och koncentration, som att sätta tydliga prioriteringar, minimera distraktioner och ta regelbundna pauser för att ladda om.


  • Så bygger du starka relationer med dina kunder: skapa vanor som främjar empati, aktivt lyssnande och effektiv kommunikation.


  • Hur du ökar dina försäljningsintäkter: skapa en vana att nå ut till ett visst antal potentiella kunder varje dag, eller att regelbundet delta i nätverksevenemang.


  • Hur du förbättrar ditt teams produktivitet: skapa en vana att hålla veckomöten för att sätta prioriteringar och mål, eller uppmuntra pauser och vila för att förhindra utbrändhet.


På det personliga planet...


  • Hur du förbättrar din fysiska kondition: utveckla vanor kring regelbunden träning, hälsosam kost och tillräcklig sömn.

Neurovetenskap har visat oss att dina vanor bildas genom en process som kallas neuroplasticitet. Detta syftar på hjärnans förmåga att förändras och anpassa sig som svar på nya upplevelser. När du upprepade gånger engagerar dig i ett beteende skapar din hjärna nervbanor som gör det lättare att utföra det beteendet i framtiden.


Ju mer du upprepar beteendet, desto starkare blir nervbanan, vilket gör beteendet mer automatiskt och ansträngnings-löst (det är mindre ansträngning, inte utan ansträngning).


Detta innebär att om du vill utveckla nya vanor som stöder dina önskade resultat, måste du medvetet och konsekvent upprepa dessa beteenden tills de blir automatiska. Du kan göra detta genom att dela upp dina mål i specifika, mätbara åtgärder som du kan upprepa dagligen och genom att fira dina vinster!


Att fira dina vinster är också avgörande i denna process. Ju gladare du är över något desto mer kommer du att vilja göra det. På en neurokemisk nivå kommer din hjärna att frigöra dopamin som hjälper dig att hålla konsistensen i den nya vanan.


Många av våra kunder har försökt göra detta på egen hand. De som lyckas berättar att det tog längre tid och de önskade att de hade kommit i kontakt med oss tidigare för att spara tid, energi och ansträngning. Vissa är väldigt glada över att ha oss som bollplank som hjälper dem i processen att skapa nya ledarskapsvanor som positivt påverkar deras karriärer och privatliv.


Om du vill uppnå de resultat du önskar i vår verksamhet, team och personlig utveckling, och om du är 100 % engagerad i att göra en förändring i ditt liv hjälper vi dig gärna att bedöma din situation, dina behov och se om vår tjänster kan passa dig. Vi erbjuder dig därför en kort kostnadsfri konsultation med oss. Klicka på den här länken för att boka ett upptäcktssamtal.


Med vår erfarenhet och förståelse av den mest förbittrade neuro-vetenskapliga forskningen om vanebildning, kan vi hjälpa dig att utveckla nya vanor som stödjer dina önskade resultat och skapa en väg mot framgång och nå din fulla potential.


Kom ihåg att det inte bara handlar om att sätta upp stora mål, det handlar om att etablera dagliga vanor som hjälper dig att uppnå dem. Du kan boka ditt samtal här.


Praktisk övning

Ta en stund att reflektera över de resultat du för närvarande förväntar dig i ditt företag.

Är dina dagliga vanor i linje med dessa resultat?


Om inte, vilka nya vanor kan du skapa som kommer att stödja dina mål?

När du har identifierat de vanor som kommer att stödja dina önskade resultat, åta dig att upprepa dessa beteenden dagligen.


Tänk på att det tar tid och ansträngning att utveckla nya vanor, men fördelarna är väl värda det. Med konsekvent övning kan du skapa nya nervbanor i din hjärna som stödjer dina önskade resultat och i slutändan leder till större framgång.

38 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page