top of page

Upplever du att ni på ert företag eller organisation har emellanåt svårt att förstå varandra? Att det går mer tid och kraft åt att kommunicera än vad du önskade? Blir saker ibland inte gjorda såsom du förväntade dig eller inte alls?

Vi kommunicerar alla på olika sätt, vissa är väldigt korta och raka, andra använder många ord för det som kunde ha blivit sagt med några få.

Hur är den icke-verbala kommunikationen hos er? Upplever du att vissa kollegor är mer känslostyrda medan andra kan tyckas vara känslokalla?

Det du kan förvänta dig med denna workshop är större förståelse på era olika kommunikationsstilar som kommer att resultera i att ni ägnar mindre tid åt att förstå varandra och mer tid åt att få saker att hända.

Ni kommer att öka energi nivån och teamet kommer att bli mer sammansvettsat. Du kommer att märka att teamet är gladare och mer effektiv.

Stärk och vässa ditt teams kommunikation, Light version

19 900,00 krPris
 • Workshopen hålls under en halvdag.  Ingen förberedelse krävs.

  En workshop som kommer att förändra ert sätt att samarbeta med mängder positiva fördelar såsom:

  - tygligare kommunikation

  - bättre förståelse och tolerans mellan kollegor

  - bättre effektivitet i teamet

  - ökad energi och motivation

  - mindre kostnader i form av tid som går åt åt fel saker

   

bottom of page