top of page

Upplever du att ni på ert företag eller organisation har emellanåt svårt att förstå varandra? Att det går mer tid och kraft åt att kommunicera än vad du önskade? Blir saker ibland inte gjorda såsom du förväntade dig eller inte alls?

Vi kommunicerar alla på olika sätt, vissa är väldigt korta och raka, andra använder ofantliga mängde ord för det som kunde ha blivit sagt med några få.

Hur är den icke-verbala kommunikationen hos er? Upplever du att vissa kollegor är mer känslostyrda medan andra kan tyckas vara känslokalla?

Det du kan förvänta dig med denna workshop är större förståelse på era olika kommunikationsstilar som kommer att resultera i att ni ägnar mindre tid åt att förstå varandra och mer tid åt att få saker att hända.

Ni kommer att öka energi nivån och teamet kommer att bli mer sammansvettsat. Du kommer att märka att teamet är gladare och mer effektiv.

Stärk och vässa ditt teams kommunikation

27 900,00 krPris
 • Workshopen hålls under en halvdag. Före workshopen behöver alla deltagare svara på 24 onlinepåståenden där de förväntas klicka på det ord som bäst stämmer överens och det ord som sämst stämmer överens. Frågeformuläret kan besvaras på över 30 språk. Vill någon hellre svara på ett annat språk, tveka inte fråga om det finns tillgängligt. När frågorna är besvarade skickas svaren till varje person och får ett online eller IRL-feedbackmöte med Lizzie Claesson på ca. 1t.

  Med detta som underlag kommer alla deltagare kunna njuta av en workshop som kommer att förändra ert sätt att samarbeta med mängder positiva fördelar såsom:

  - tygligare kommunikation

  - bättre förståelse och tolerans mellan kollegor

  - bättre effektivitet i teamet

  - ökad energi och motivation

  - mindre kostnader i form av tid som går åt åt fel saker

   

bottom of page