top of page

Du kanske är vid den tidpunkten i livet där du känner att något måste förändras men du kanske ännu inte har identifierat vad.

Det här verktyget ger dig är:

 

Lär dig mer om dig själv, varför du reagerar som du gör.

 

Att förstå andra bättre, vilket ger dig en tydlig vinst i att utveckla bättre arbete och personliga relationer. Dina diskussioner kommer att bli rikare och du kommer att lägga mindre energi på att försöka sälja dina idéer till andra,

 

Du kommer att bli mycket bättre på att ge och ta feedback vilket är avgörande för att fortsätta utveckla och utveckla din omgivning både på jobbet och i ditt privatliv.

 

Självutvecklingsverktyg

6 950,00 krPris
 • Det du får är ett verktyg för självbedömning som hjälper dig:

  - Förstå dina naturliga beteendetendenser

  - Utveckla en förståelse för hur ditt beteende påverkar andra

  - Identifiera och djupare förstå dina motivationsfaktorer, stresssituationer, styrkor och utvecklingsområden

  - Utveckla strategier för att förbättra din nuvarande situation

   

  Personprofilanalysen består av 24 uttalanden online där du förväntas klicka på det ord som matchar bäst och det ord som matchar minst. Frågeformuläret kan besvaras på över 30 språk.

  Du har tio dagar på dig att svara på frågorna efter köpet. När du har skickat in dina svar får du en länk till en 20 min lång video som innehåller praktiska övningar. Räkna med att övningarna tar cirka 15 minuter. Därefter kommer du att kontaktas av Lizzie Claesson för ett online feedbackmöte på 1-1,5 timmar, där du kommer att kunna diskutera, förstå och ta konkreta steg mot en starkare och mer fyllande karriär och liv.

  Moms tillkommer i kassan.

 • - "Tack för ett givande möte med dig! Jag känner mig stärkt med hjälp av reflektion som resulterar i kloka insikter."

  - "Ny att fokusera på känslor istället för output. Att fokusera på det jag vill."

  - "Nu har jag en konkret handlingsplan att gå vidare med."

  - "Gav mig saker att reflektera över, ser fram emot att gå vidare med min utveckling. Jag känner mig nu mer engagerad, jag känner hopp om att någon förändring kan ske."

  - "Nya insikter som ökar min egen förståelse och förståelse för andra."

  - "Det beskriver mig, jag känner igen mig, är sant både professionellt och privat. Jag vill inte fatta snabba beslut, jag vill förbättra mig. Det var väldigt bra."

  - "Gav mig möjligheten att se mig själv ur olika perspektiv. Jag måste bli bättre på att anpassa mig."

  - "Det måste smältas och tänkas på. Djupt analytiskt arbete, bra för mig att tänka på djupa värderingar."

bottom of page