top of page

Det är inte nytt att leda på distans. Ledare som har team med medarbetare som sitter i olika länder har erfarenhet av att leda på distans. Däremot är det nytt för alla att leda på distans när människor inte kan träffa andra människor, vare sig på jobbet eller privat. När människor berövas möjligheten att träffa t.o.m. sina närmaste för att skydda dem från en eventuell smittning av ett virus som i vissa fall kan kräva livet.

 

Den naturliga energin som vi människor får från att träffa andra IRL, de kemiska reaktionerna som pågår i våra kroppar vid fysiska beröringar som att skaka händer, klappa på axel eller kramas, finns inte när vi på ett eller annat sätt sitter mer eller mindre isolerade.

 

Utöver detta finns den minskade sysselsättningen och de ekonomiska konsekvenserna av pandemin som många företag erfar och behöver leva med och anpassa sig efter.

  Leda på distans

  9 480,00 krPris
  • Nu handlar det för många ledare att motivera i uppförsbacke. Det du kan förvänta dig med denna tjänst är:

    

   • öka tilliten till dig själv och dina förmågor samt öka tilliten i teamet
   • jobba med din öppenhet och teamets öppenhet för att kunna läsa av varandra i digitala medier
   • ta till mod och hjälpa dina medarbetare både på individ- och teamnivå att fatta mod 
   • jobba med din och med teamets kommunikation i digitala medier för att kunna ta vara på bra idéer från medarbetarna, hitta ett gemensamt arbetssätt kopplat till företagets,  teamets och dina egna värderingar, vara lyhörd och samtidigt tydligt på dina och på teamets förväntingar
   • stärka positiva beteenden kopplade till arbete på distans
   • motivera, hitta fokus och driva fram företagets och teamets målsättningar
  bottom of page