top of page

Har du någonsin känt att din kommunikation inte alltid når fram som du önskar? "Förstå och stärk din kommunikation" är skräddarsytt för att adressera precis dessa utmaningar.

 

Vad du kan förvänta dig av vårt verktyg:

 

 • Uppnå en ny nivå av kommunikationsförståelse: Vi dyker djupt ner i de olika aspekterna av kommunikation, och utforskar inte bara den verbala delen som utgör en bråkdel av hur vi uttrycker oss, utan även den omfattande världen av icke-verbal kommunikation. Förstå dina egna och andras kommunikationsstilar på ett djupare plan och lär dig tolka de subtila nyanserna som gör stor skillnad.

 

 • Stärk dina relationer: Genom insikter om hur du och andra kommunicerar, kan du förbättra både dina professionella och personliga relationer avsevärt. Upplev hur dina samtal blir mer meningsfulla och effektiva när du med lätthet kan tolka underliggande budskap och därmed minska onödig energiåtgång på att förstå eller övertyga andra.

 

 • Bli mästare på feedback: Att ge och ta emot feedback är en konst som kan läras ut. Med vårt verktyg kommer du att utveckla färdigheter för att effektivt ge och hantera feedback, vilket är kritiskt för både din personliga tillväxt och för att stärka relationerna med de omkring dig, i alla delar av livet.

 

"Förstå och stärk din kommunikation" är designat för alla som strävar efter klarhet i sin kommunikation, önskar djupare förståelse för interaktionens finesser, och vill bygga starkare band med andra. Oavsett om ditt mål är att skärpa din professionella profil eller fördjupa personliga relationer, är detta verktyg din nyckel till framgång.

Förstå och stärk din kommunikation

4 920,00 krPris
 • Det du får är ett innovativt verktyg designat för att förvandla din kommunikation. Detta verktyg erbjuder dig möjligheten att:

  • Utforska dina unika kommunikationsstilar: Få insikt i de naturliga sätten du uttrycker dig på och hur dessa påverkar din interaktion med andra.

   

  • Förstå din påverkan: Lär dig hur din kommunikation påverkar andra och hur du kan använda detta till din fördel för att bygga starkare relationer.

   

  • Värdera olikheter: Uppskatta och respektera individuella skillnader, ett steg som är avgörande för att skapa en mer inkluderande och förstående kommunikationsmiljö.

   

  • Förbättra samarbeten: Utveckla praktiska strategier för att effektivisera samarbetet med kollegor och vänner samt förbättra det övergripande teamarbetet.

   

  Observera att moms tillkommer vid betalningen.

bottom of page