top of page
Sök

Vad är vikten av sårbarhet hos företag?Sårbarhet är ett ord som ofta förknippas med svaghet i affärslivet. Detta kan föra tankarna till känslor av osäkerhet och utsatthet. Men är sårbarhet verkligen en svaghet i affärslivet, eller är det något som faktiskt kan göra oss starkare?


Sårbarhet är tillståndet att vara öppen och utsatt för potentiell skada. Det är viljan att låta andra se vårt sanna jag, inklusive våra brister och svagheter. I den hänsynslösa affärsvärlden, där konkurrensen är hård och pressen att lyckas är hög, kan sårbarhet kännas som en skyldighet. Ny forskning tyder dock på att sårbarhet faktiskt kan vara en källa till styrka i affärsvärlden.


Sårbarhet gör att ledare kan få kontakt med sina anställda på en djupare nivå. Det hjälper till att bygga förtroende och intimitet på arbetsplatsen, vilket främjar en mer positiv och produktiv arbetsmiljö.


När ledare är villiga att vara sårbara och dela sina egna svagheter och utmaningar, hjälper det till att bryta ner hierarkin och skapa en känsla av jämlikhet i teamet. Detta kan leda till större engagemang och motivation hos de anställda.


Sårbarhet möjliggör också mer autentisk och genuin kommunikation på arbetsplatsen. När ledare är villiga att vara sårbara är de mer benägna att tala sin sanning, dela sitt autentiska jag och vara trogen sina värderingar och det de tror på.


Detta kan vara stärkande för anställda, eftersom det skapar en känsla av transparens och förtroende inom organisationen. Dessutom tillåter sårbarhet ledare att möta sina rädslor och växa.


När ledare är villiga att visa sig sårbara är de mer benägna att ta risker och att kliva utanför sina bekvämlighetszoner. Detta kan vara obehagligt och skrämmande, men det kan också leda till en personlig och professionell tillväxt och utveckling.


Många håller med om att sårbarhet snarare än att vara en svaghet i affärsvärlden är en styrka som gör att ledare kan få kontakt med sina anställda, att vara autentiska och genuina och växa som individer och som ledare. Det tillåter ledare att vara helt mänskliga och uppleva rikedom och djup även i affärsvärlden.


Så nästa gång du känner dig sårbar som företagsledare, försök istället att se det som en möjlighet till tillväxt och anknytning, snarare än en svaghet.


Du kan prova följande övning som kan hjälpa dig och ditt team att utöva sårbarhet.

Det kallas "Vulnerability Share-Out."


Så här fungerar det:

Avsätt en dedikerad tid för övningen, till exempel ett team möte eller seminarium.

Förklara syftet med övningen och vikten av att visa sårbarhet på arbetsplatsen.

Börja sedan med att dela något personligt och sårbart om dig själv.


Detta kan t.ex. vara ett misslyckande nyligen, en personlig utmaning eller något du kämpar med. Uppmuntra resten av teamet att vara öppna och ärliga i sin delning.


Efter att du har delat, gå runt i rummet och låt varje gruppmedlem i sin tur dela något personligt och sårbart. Uppmuntra ditt team att lyssna aktivt och med empati till sina kollegors berättelser.


När alla har delat sina berättelser, diskutera övningen i grupp. Prata om upplevelsen av att dela och ta emot sårbarhet och vilken inverkan det hade på team dynamiken.


Uppmuntra ditt team att fortsätta att öva på sårbarhet i sina interaktioner med varandra och med kollegor utanför teamet.


Det är viktigt att notera att denna övning bör göras i en trygg och säker miljö där deltagarna känner sig bekväma med att dela sin sårbarhet och respektera varandras sårbarhet.


Denna övning kan göras med jämna mellanrum för att upprätthålla kulturen av sårbarhet och förtroende för teamet. Om du vill att vi ska underlätta denna övning och kanske till och med andra teambuildings-övningar, kontakta oss och boka ett 15 minuters utforskande samtal.

6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page